Γερμανική εισβολή: Κλειδί 1941, οι Βρετανοί εγκαταλείπουν τους Έλληνες

Η συνεργασία Ελλήνων και Βρετανών ήδη από την 28η Οκτωβρίου 1940, μέχρι και την κατάληψη της Ελλάδας από τους Γερμανούς δεν ήταν άψογη. Οι Βρετανοί, ευθύς εξαρχής είδαν την ακούσια εμπλοκή της Ελλάδας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ως μια χρυσή ευκαιρία διάνοιξης ενός νέου Βαλκανικού μετώπου, στα πρότυπα του αντιστοίχου του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Από την αρχή οι Βρετανοί επέμεναν να αποστείλουν στρατεύματά τους στην Ελλάδα, ώστε να εδραιώσουν την παρουσία τους. Ο τότε πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς όμως, με τη σύμφωνη γνώμη του αρχιστρατήγου Παπάγου, αρνήθηκαν να αποδεχτούν την αποστολή των πενιχρών βρετανικών δυνάμεων, η παρουσία των οποίων στη χώρα μόνο την γερμανική εισβολή θα μπορούσε να επισπεύσει, χωρίς να συμβάλουν στην άμυνα της χώρας. Μόνο μετά τον απροσδόκητο θάνατο του Μεταξά επέβαλαν τις απόψεις τους.

Έτσι αποφασίστηκε η αποστολή στην Ελλάδα Βρετανικού Εκστρατευτικού Σώματος, αποτελούμενο από μια Αυστραλιανή και μια Νεοζηλανδική μεραρχία πεζικού και την 1η Τεθωρακισμένη ταξιαρχία με περίπου 100 άρματα, κυρίως ελαφρά. Ο Παπάγος επέμενε οι δυνάμεις αυτές να καλύψουν το αριστερό της Γραμμής «Μεταξά» στην περιοχή Κρουσίων- Δοϊράνης.

Οι Βρετανοί όμως αρνήθηκαν και τελικά τάχθηκαν στην τοποθεσία Βέρμιο- Όλυμπος, με μέτωπο βορειοανατολικά. Το κενό που υπήρχε μεταξύ του Βερμίου και των ελληνικών θέσεων στην Βόρεια Ήπειρο θα το κάλυπτε το ελληνικό Τμήμα Στρατιάς Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΣΚΜ) και οι Γιουγκοσλάβοι, είτε με την ουδετερότητά τους, είτε με την εμπλοκή τους υπέρ των Ελλήνων και Βρετανών, στον πόλεμο.

Ακολούθησαν τα γνωστά γεγονότα της προσχώρησης της Γιουγκοσλαβίας στον ‘Άξονα, της εσωτερικής επανάστασης και της αλλαγής στάσης της Γιουγκοσλαβίας έναντι του Άξονα, η οποία προκάλεσε αίσθημα ανακούφισης σε Έλληνες και Βρετανούς.

Οι ελληνοβρετανικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν τελικά σε δύο τοποθεσίες, στην τοποθεσία Μπέλες- Νέστος (Γραμμή Μεταξά) και στην τοποθεσία Βέρμιο-Όλυμπος (δύο Βρετανικές μεραρχίες πεζικού του Συγκροτήματος W, δύο Ελληνικές μεραρχίες πεζικού του ΤΣΚΜ (Καράσσος) και ως προφυλακή η 1η Βρετανική Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία). Διαβάστε την συνέχεια στο history-point.gr