ΓΔΑΕΕ: Κατάθεση προσφορών για προμήθεια-υποστήριξη ταχύπλοων

Την 01 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε στη ΓΔΑΕΕ, η διαδικασία κατάθεσης φακέλων τεχνικής και οικονομικής προσφοράς των υποψηφίων του Διαγωνισμού 04/18 και αποσφράγισης των φακέλων τεχνικής προσφοράς, κατά την οποία παρέστη η εταιρεία με την επωνυμία «VIKING NORSAFE Life – Saving Equipment Hellas sa.» διά των νομίμων εκπροσώπων της ως εξής:

α. Γεωργιάδης Ιωάννης

β. Φουστέρης Δημήτριος

γ. Θωμόπουλος Παναγιώτης