Φοροελαφρύνσεις και προσέλκυση επενδύσεων στον νέο φορολογικό νόμο

Ελάφρυνση της φορολογίας για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, κίνητρα για προσέλκυση ξένων επενδυτών στην Ελλάδα, επέκταση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και ενέργειες για περιορισμό της φοροδιαφυγής προβλέπει μεταξύ άλλων το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στη Βουλή. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, το φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπει επίσης μείωση του φόρου μερισμάτων που διανέμουν τα νομικά πρόσωπα και ευνοϊκή αντιμετώπιση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και παροχών υπέρ των εργαζομένων.

Φορολογικές ελαφρύνσεις

Σε ό,τι αφορά τις μειώσεις φόρων, σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, προβλέπεται:

-Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων από το 28% στο 24% για το 2019, ενώ συνεχίζει να ισχύει η μείωση κατά 50% του φορολογικού συντελεστή του πρώτου κλιμακίου της για τις νεοφυείς επιχειρήσεις για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας τους.
-Καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή 9% για φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους, από 22% που είναι σήμερα.
-Καθιέρωση χαμηλού φορολογικού συντελεστή 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα.
-Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στο 95% του φόρου που προκύπτει για τα νομικά πρόσωπα (για το 2018).

Επιπρόσθετα, αναπροσαρμόζεται η μείωση του φόρου εισοδήματος με βάση τον αριθμό των παιδιών, εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για τη στήριξη ευπαθών ομάδων (βρεφική προστασία), καθώς και για την κοινωνική προστασία: Ενδεικτικά, προβλέπεται:

-Αύξηση του «αφορολόγητου» κατά 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο ενώ ειδικά για τους πολύτεκνους με πάνω από πέντε παιδιά δεν ισχύει η μείωση των 20 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ αύξησης του εισοδήματός τους, εφόσον το φορολογητέο τους εισόδημα υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.
-Απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης όλων των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας από 80% και πάνω.
-Μείωση του ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη από το 24% που είναι σήμερα στον μειωμένο συντελεστή 13%.
-Μείωση του ΦΠΑ για τα κράνη των μοτοσικλετιστών και τα παιδικά καθίσματα από το 24% σε 13%.

Κίνητρα για επενδύσεις

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, με στόχο την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και κεφαλαίων:

-Απλουστέυεται η νομοθεσία για τη φορολογική κατοικία ενώ παράλληλα θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης με πληρωμή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου στις περιπτώσεις επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ.
-Μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων από 10% σε 5%.
-Προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά.
-Ρυθμίζεται η αγορά για τις ναυλώτριες εταιρίες γυμνών πλοίων (bareboat chartering) και πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση.

Μέτρα σε σημαντικούς κλάδους

Με το φορολογικό νομοσχέδιο εισάγονται μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας σε σημαντικούς κλάδους με συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας, οι οποίοι έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση. Ειδικότερα:

-Αναστέλλεται η επιβολή ΦΠΑ στις οικοδομές με άδεια από 1-1-2006 και εφεξής.
-Αναστέλλεται η επιβολή του φόρου υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων για τρία χρόνια.
-Εισάγονται κίνητρα για την πραγματοποίηση δαπανών που θα πραγματοποιηθούν για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, με τη χορήγηση έκπτωσης φόρου 40% για δαπάνες των σχετικών εργασιών, με συνολικό ύψος δαπάνης τις 16.000 ευρώ, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων ετών.
-Αυξάνεται ο μέγιστος αριθμός των δόσεων της πάγιας ρύθμισης οφειλών από 12 σε 24 και σε ειδικές περιπτώσεις έκτακτων οφειλών από 24 σε 48.
-Μειώνεται το μίσθωμα για την εκμίσθωση δημόσιων ιχθυοτρόφων υδάτων σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς από 10% σε 5% επί της αξίας των αλιευμάτων.

Μέτρα για βιώσιμη ανάπτυξη

Με το νομοσχέδιο εισάγονται σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ φορολογικά μέτρα για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως:

– Μέτρα για τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων
-Η ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των παροχών στους εργαζόμενους, μέσα από έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τις δαπάνες που αφορούν σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, κάρτες απεριορίστων διαδρομών στα ΜΜΜ – χωρίς αυτές να αποτελούν εισόδημα για τον εργαζόμενο.

Ρυθμίσεις για την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών

Οι μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εισοδηματίες θα πρέπει να πραγματοποιούν δαπάνες ίσες με το 30% του πραγματικού τους εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ:

-Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης, καθώς και το ποσό της διατροφής διαζευγμένου συζύγου ή τέκνου.
-Σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες που αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται από το 30% στο 20% του πραγματικού τους εισοδήματος.
-Στον φορολογούμενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο λογαριασμός, το όριο δαπανών περιορίζεται στις 5.000 ευρώ.
-Προβλέπονται εξαιρέσεις για φορολογούμενους που έχουν αντικειμενικές δυσκολίες χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Παρεμβάσεις για μείωση της γραφειοκρατίας

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, γίνονται παρεμβάσεις για μείωση της γραφειοκρατίας. Ειδικότερα:

-Γίνεται εφάπαξ διαγραφή οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων συνολικής αξίας έως 10 ευρώ ανά φορολογούμενο.
-Εφαρμόζεται η περιοδική διαγραφή μικροοφειλών συνολικής αξίας έως 1 ευρώ ανά φορολογούμενο.
-Δίνεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να διαγράφουν ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών από πελάτες τους, συνολικού ύψους έως 300 ευρώ ανά οφειλέτη, χωρίς να χρειάζεται να έχουν εξασκήσει προηγουμένως όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την είσπραξή τους.
-Επιστρέφεται ή διαγράφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης ΕΦΚ που βεβαιώθηκε για κρασιά τα οποία μέχρι και την τελευταία ημέρα ισχύος του ΕΦΚ κρασιού (31.12.2018) δεν είχαν διατεθεί στην κατανάλωση.

Πρόστιμα για αδήλωτα Airbnb

Υψηλά πρόστιμα από 5.000 έως 100.000 ευρώ προβλέπει στο μεταξύ το φορολογικό νομοσχέδιο για τους διαχειριστές Airbnb, σε περίπτωση που δεν παρέχουν πληροφορίες που ζητούνται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σε ό,τι αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για την βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου τους.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν από 30.000 μέχρι και 100.000 ευρώ για τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου. Σε άλλες κατηγορίες φορολογουμένων, όπως ιδιοκτήτες ακινήτων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενοικιάζουν ακίνητα μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Aibnb, προβλέπονται πρόστιμα από 5.000 έως και 30.000 ευρώ εάν δεν παρέχουν πληροφορίες που τους ζητούνται από την ΑΑΔΕ.