Ένοπλες δυνάμεις: 39.104 μετανάστες και πρόσφυγες στις “δομές” τους

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνδρομής και του κεντρικού συντονιστικού ρόλου που έχουν αναλάβει οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) για την εύρυθμη λειτουργία, τοπικά, των δομών φιλοξενίας προσφύγων, σας γνωρίζεται ότι για την 03 Δεκεμβρίου 2020 διαμένουν σε 33 δομές διαχείρισης ΕΔ, 39.104 μετανάστες/πρόσφυγες, με δυνατότητα φιλοξενίας 41.898 ατόμων (οι δομές φιλοξενίας Σάμου, Χίου, Αλεξάνδρειας, Διαβατών και Μαλακάσας) έχουν υπεράριθμους μετανάστες/πρόσφυγες σύμφωνα με την κατανομή προσφύγων που γίνεται από τους αρμόδιους φορείς).

Επίσης οι τρεις Κλάδοι των ΕΔ για την 03 Δεκεμβρίου 2020 ανέλαβαν το έργο της παροχής 16.557 μερίδων φαγητού, λαμβανομένου υπόψη ότι τμήμα αναγκών σίτισης στις δομές φιλοξενίας έχει αναληφθεί από έτερους φορείς με την καταβολή χρηματικού αντιτίμου (με την μέθοδο προπληρωμένων καρτών) στους μετανάστες/πρόσφυγες. Για την υγειονομική κάλυψη διατίθεται ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από τους Κλάδους των ΕΔ.