Ελλάδα και Κύπρος χρειάζονται έναν νέο Κίμωνα Αθηναίο σήμερα… Υπάρχει;

Οι τελευταίοι Τουρκικοί λεονταρισμοί στην περιοχή του Καστελόριζου όπου ανάπτυξαν ναυτική δύναμη αναμένοντας το σεισμογραφικό Orouc Reis να αρχίσει σεισμογραφικές έρευνες σε Ελληνικά χωρικά ύδατα, μας δημιούργησε ένα παραλληλισμό με τον Κίμωνα τον Αθηναίο. Ο Κίμωνας λοιπόν, εκστράτευσε με διακόσιες συμμαχικές τριήρεις για να ελευθερώσει την Κύπρο από τους Πέρσες. Αφού κατέλαβε το Μάριον, προχώρησε και πολιόρκησε το Κίτιον όπου υπήρχε ισχυρή δύναμη Περσών και Φοινίκων. Κατά την διάρκεια της πολιορκίας ο Κίμωνας πέθανε.

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΑΣΙΩΤΗ

Προτού πεθάνει έδωσε εντολή όπως λυθεί η πολιορκία του Κιτίου και επιστρέψουν στην Ελλάδα. Ζήτησε δε όπως τηρηθεί μυστικός ο θάνατος του για να μην διασπαστεί η Συμμαχία. Κατά την επιστροφή, διεξήχθη ναυμαχία και μάχες στην Σαλαμίνα όπου κατατροπώθηκε ο Περσικός στόλος και στρατός. Ως εκ τούτου ο Κίμωνας έμεινε στην ιστορία με την φράση «Και Νεκρός Ενίκα.»

Η Τουρκία παράταξε τον πολεμικό της στόλο πιστεύοντας πως η Ελληνική Κυβέρνηση θα διακατεχόταν από φοβικό σύνδρομο και θα υπέκυπτε στις όποιες παράλογες Τουρκικές απαιτήσεις. Με την μεγαλομανία και υπεροψία του Προέδρου της Τουρκίας, την οποία εμφύσησε και στον Υπουργό Άμυνας και άλλα μέλη της Κυβέρνησης του, δεν τους άφησε να μελετήσουν ορθολογιστικά κάποια δεδομένα. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ