Ελλάδα 1943: Ναζιστικές, φασιστικές, αυτονομιστικές οργανώσεις της Κατοχής

Τον Μάιο του 1943 συντάχθηκε στην Αθήνα ένας σχεδόν πλήρης κατάλογος όλων των δρώντων στην χώρα, εθνικών και προδοτικών οργανώσεων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο εν λόγω κατάλογος όσον αφορά τις συνεργαζόμενες με τους κατακτητές οργανώσεις καθώς και την αυτονομιστική κίνηση του «βλαχικού πριγκιπάτου» στη Θεσσαλία. Αναφέρει λοιπόν η έκθεση (παραθέτονται τα πρωτότυπα αρχεία):

«Ε. Σ. Π. Ο.» (Ελληνική Σοσιαλιστική Πατριωτική Οργάνωσις)

Είναι οργάνωσις φασιστική. Εστρατολόγησε τους αισχροτέρους και επικινδυνοδεστέρους χαφιέδες προς αντιμετώπισιν των λαϊκών εξεγέρσεων. Ασχολούνται με την προδοσίαν κομμουνιστών κυρίως. Επίσης, ανέλαβον αντιεβραϊκόν αγώνα. Κατά τον Σεπτέμβριον ομάς εκ τριάκοντα οπλισμένων με γκλόπς επετέθησαν εις την συναγωγήν των Αθηνών ζητούντες οικονομικήν ενίσχυσιν της οργανώσεως. Άμα δε έλαβον αρνητικήν απάντησιν επέπεσαν και κατεκερμάτησαν τα πάντα. Τελεί υπό την αρχηγίαν του Σπύρου ΣΤΕΡΟΔΗΜΑ εκ μέρους δε της Γερμανικής Πρεσβείας ο κ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ανταποκριτής της Αιγυπτιακής εφημερίδος. Η οργάνωσις χρηματοδοτείται από τον Γκοτζαμάνην και την Γκεσταπό. ΄Ελαβε ως πρώτην δόσι 2 εκατομμύρια.

Βασική αρχή και ιδανικός σκοπός στο καταχθόνιο πρόγραμμά της Νέας Τάξεως είναι η ψυχική και πνευματική κατάκτησις των υποδούλων λαών. Ευρίσκεται καμουφλαρισμένη από αθώα προσχήματα και εξωραϊσμένη με δελεαστικά θέλγητρα που παρασέρνουν τους αφελείς νέους: Διακηρύττουν ότι: Σκοπός είναι: η μεθοδική αληθινή εξύψωσις της ιδέας της πατρίδος, Θρησκείας και οικογενείας μέσα εις το πλαίσιον του Σοσιαλισμού και της Νέας Τάξεως. Πιστεύουν συνειδητά εις την εθνικοσοσιαλιστικήν ιδέα. Η «ΕΣΠΟ» προς ολοκλήρωσιν της δράσεώς της προέβη εις την ίδρυσιν «Διευθύνσεως Πρωτοπόρων Νέων». Διαβάστε την συνέχεια στο History-point.gr