ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Προληπτικά Μέτρα για προστασία των εργαζομένων και πολιτών

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ έλαβε, από την πρώτη στιγμή, προληπτικά μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του νέου ΚορΟνoϊού (Covid-19) και την προστασία των εργαζομένων και των πολιτών, ενημερώνοντας έγκαιρα και σε κάθε βήμα εφαρμογής τους.

Συγκεκριμένα:

•Συγκροτήθηκε Ειδική Ομάδα Πρόληψης («Catenaccio») και δημιουργήθηκε γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης.

•Αποφασίστηκε ο περιορισμός των δραστηριοτήτων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, με εφαρμογή πολιτικών εξ αποστάσεως εργασίας.

•Τέθηκαν περιορισμοί ταξιδίων προς το εξωτερικό και αποφεύγονται οι μετακινήσεις στο εσωτερικό.

•Τηρούνται αυστηρά τα μέτρα προστασίας και οι οδηγίες του ΕΟΔΥ.

•Αποφεύγεται η συμμετοχή ή η οργάνωση συναντήσεων.

Λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Καταναλωτών:

Συστήνεται στους πολίτες, για λόγους δικής τους προστασίας και διευκόλυνσης, να μην προσέρχονται στα Γραφεία Εξυπηρέτησης και να χρησιμοποιούν για την εξυπηρέτησή τους τις παρακάτω εναλλακτικές επιλογές:

•Την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], για υποβολή εγγράφων, ερωτημάτων ή/και αιτημάτων σύνδεσης, τροφοδότησης, παράτασης, διακοπής κ.ά.)

•Ειδικά οι Ευπαθείς ομάδες, εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα στην ηλεκτρονική Διεύθυνση [email protected], για υποβολή εγγράφων, ερωτημάτων ή/και αιτημάτων (σύνδεσης, τροφοδότησης, παράτασης, διακοπής κ.ά.)

•Το www.edathess.gr, για παροχή πληροφοριών, υποβολή αιτημάτων σύνδεσης, καταχώρηση ενδείξεων μετρητών, ενημέρωση για την εξέλιξη εργασιών κατασκευής, ηλεκτρονική υποβολή μελετών
•Τηλεφωνικά, το 11150 ή το 2310 584444, για υποβολή ερωτημάτων ή/και αιτημάτων (σύνδεσης, τροφοδότησης, παράτασης, διακοπής κ.ά.)

Για περιπτώσεις Άμεσης Επέμβασης στο Δίκτυο Διανομής, οι πολίτες μπορούν να καλούν το 10302, το οποίο λειτουργεί σε αδιάλειπτη, εικοσιτετράωρη βάση (24/7).