Δαρείος, Σκύθες, περσικό προγεφύρωμα στην Ευρώπη και προδότες Έλληνες

Έχοντας επικρατήσει των εσωτερικών αντιπάλων του, ο Πέρσης βασιλιάς Δαρείος αποφάσισε να συνεχίσει την επεκτατική πολιτική των προκατόχων του. Η Περσική Αυτοκρατορία ήταν εκ των πραγμάτων μια δύναμη επεκτατική. Κάθε υποταγμένος λαός σήμαινε για τον εκάστοτε Πέρση βασιλέα νέους φόρους, άρα έσοδα για τη συντήρηση του πολυδάπανου κρατικού μηχανισμού, χιλιάδες νέους δούλους, άρα δωρεάν εργατικά χέρια, νέες επιπλέον στρατιωτικές δυνάμεις και νέο επιπλέον ζωτικό χώρο.

Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν, αλλά και με τη λογική εξασφάλισης σταθερού επί ευρωπαϊκού εδάφους προγεφυρώματος, ο Δαρείος απεφάσισε να επιτεθεί στους Σκύθες. Τα διάφορα σκυθικά φύλα κατοικούσαν τότε στις παρυφές της Περσικής Αυτοκρατορίας από τις εκβολές του Προύθου, στη σημερινή Ρουμανία και Μολδαβία, έως και το σημερινό Αφγανιστάν.

Εάν πάντως επιθυμούσε απλώς να πλήξει τους Σκύθες, περιορίζοντας τις κατά του κράτους του ληστρικές τους επιδρομές, θα ήταν λογικό να το επιχειρήσει μέσω Αρμενίας και Γεωργίας και όχι μέσω Ελλησπόντου και Θράκης, όπως τελικώς έπραξε.

Αντιθέτως , ο Δαρείος είχε συνυπολογίσει και άλλους παράγοντες στην επικείμενη εκστρατεία. Περνώντας για πρώτη φορά στην Ευρώπη, υπολόγιζε να υποτάξει τη Μακεδονία και τη Θράκη, εξασφαλίζοντας εκεί μια σταθερή βάση για περαιτέρω επιχειρήσεις. Προφανής στόχος του δεν ήταν άλλος από την υποταγή ολόκληρης της Ελλάδος, εφόσον μόνο οι Έλληνες είχαν απομείνει ελεύθεροι από όλα τα γειτονικά με τους Πέρσες έθνη. Διαβάστε την συνέχεια στο history-point.gr