Αθάνατη Ελλάς! Η θυσία δύο αναπήρων πολεμιστών για να σωθούν 100 αθώοι

Η γερμανική κατοχή στην Ελλάδα μας δεν ήταν απλώς σκληρή, αλλά δολοφονική. Οι Γερμανοί και οι σύμμαχοί τους Ιταλοί και Βούλγαροι διέπραξαν τρομακτικά εγκλήματα πολέμου εις βάρος των Ελλήνων, στους οποίους εμφανίζονταν – κατά τα άλλα – ως «φίλοι» που επιτέθηκαν στην Ελλάδα για να «εκδιώξουν τους Άγγλους και το φιλβρετανικό καθεστώς».

Οι Έλληνες δεν δείλιασαν πάντως και εξ’ αρχής αντιστάθηκαν στους κατακτητές όσο μπορούσαν, όσοι μπορούσαν, παθητικά ή δυναμικά, αλλά πάντα με ηρωισμό και αυταπάρνηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ελληνικής αυτοθυσίας αποτελεί το παρακάτω που έχει καταγραφεί σε επίσημη έκθεση με ημερομηνία 28 Οκτωβρίου 1943. Διαβάστε την συνέχεια στο History-point.gr