Ανδρόνικος Δ’ Παλαιολόγος, ένας αισχρός ΠΡΟΔΟΤΗΣ αυτοκράτορας

Ο Ανδρόνικος Δ’ Παλαιολόγος υπήρξε ένας πρίγκιπας και αυτοκράτορας από αυτούς που συνέβαλαν τα μέγιστα στην οριστική καταρράκωση της βυζαντινής ισχύος. Ήταν ο πρώτος γιος του αυτοκράτορα Ιωάννη Ε’ Παλαιολόγου, ενός όχι και ιδιαίτερα χαρισματικού ηγεμόνα.

Ο Ανδρόνικος γεννήθηκε το 1348 και αναγορεύτηκε συν-αυτοκράτορας το 1352 σε ηλικία τεσσάρων μόλις ετών. Το 1369 κατά την απουσία του πατέρα του ανέλαβε αντιβασιλιάς. Ο Ιωάννης Ε’ είχε αποφασίσει να μεταβεί στην Ουγγαρία και την Ιταλία για να ζητήσει βοήθεια κατά των Τούρκων.

Κατά την μετάβασή του στην Ουγγαρία, ο Ιωάννης κρατήθηκε στη Βουλγαρία. Ο Ανδρόνικος δεν έπραξε και πολλά για την απελευθέρωσή του πατέρα του, που τελικά αφέθηκε με επέμβαση του κόμη της Σαβοΐας Αμαντέους ΣΤ’.

Ο Ιωάννης μετέβη και στη Βενετία στην οποία το βυζαντινό κράτος χρωστούσε μεγάλα ποσά. Χρήματα δεν υπήρχαν και ο Ιωάννης πρότεινε στους Βενετούς, έναντι των χρεών και έξι πολεμικών πλοίων, να τους παραχωρήσει τη νήσο Τένεδο. Σε τέτοια κατάπτωση είχε φτάσει η αυτοκρατορία.

Οι Βενετοί συμφώνησαν. Αυτός όμως που αρνήθηκε να τιμήσει την συμφωνία του αυτοκράτορα ήταν ο γιος τους Ανδρόνικος. Κατόπιν αυτού ο αυτοκράτορας κρατήθηκε από τους Βενετούς λόγω των χρεών! Ο Ανδρόνικος αρνήθηκε και να συγκεντρώσει χρήματα για την απελευθέρωση του πατέρα του ελπίζοντας να παραμείνει ο ίδιος αυτοκράτορας… Διαβάστε την συνέχεια στο history-point.gr