Άφρικα Κορπς: Ως και οι μάγειροι οδηγούσαν άρματα… εκπαίδευση, δόγμα

Στη Γερμανία, όπως και στις λοιπές χώρες, εκείνη τη εποχή, ίσχυε το σύστημα κατάταξης κατά στρατιωτική περιφέρεια. Κάθε στρατιωτική περιφέρεια ταυτίζονταν με μια συγκεκριμένη περιοχή της Γερμανίας. Οι Μεραρχίες Πάντσερ (ΜΠα) του Γερμανικού Στρατού είχαν προτεραιότητα στη στρατολόγηση ανδρών, επιλέγοντας, κατά κύριο λόγο, άνδρες ηλικίας 18-25 ετών, στις μάχιμες μονάδες τους. Το ηλικιακό όριο στις μη μάχιμες μονάδες έφτανε τα 35 έτη.

Η Αφρική ωστόσο αποτελούσε ιδιαίτερη περίπτωση. Όταν ήρθε η διαταγή ανάπτυξης της 5ης Ελαφράς Μεραρχίας (21η ΜΠα) στην Αφρική, το ιατρικό προσωπικό της μεραρχίας έθεσε τους άνδρες προ μιας ιατρικής δοκιμασίας, για να κρίνει τους ικανούς για υπηρεσία στις δύσκολες συνθήκες της Άφρικανικής ερήμου. Κάθε στρατιώτης υποχρεώθηκε να λάβει οκτώ χάπια κινίνο. Όποιος δεν μπόρεσε ή το στομάχι του δεν άντεξε, κρίθηκε μη ικανός, καθώς στην Αφρική το κινίνο αποτελούσε αναγκαιότητα, για να παρουσιαστεί επιδημία ελονοσίας. Πρώτοι υπέστησαν τη δοκιμασία οι άνδρες της 33ης Επιλαρχίας Αναγνωρίσεως.

Κάποιοι πάντως από τους κριθέντες ως μη ικανούς, κατάφεραν τελικά να πάνε στην Αφρική και να πολεμήσουν.
Πάντως οι άνδρες που στελέχωσαν τις μονάδες του Άφρικα Κορπς δεν προέρχονταν από κάποια συγκεκριμένη περιοχή της Γερμανίας.

Ακόμα και η 21η ΜΠα, οι άνδρες της οποίας, αρχικά, προέρχονταν από την περιοχή του Λάνταου, σταδιακά επεξέτεινε τα στρατολογικά της όρια, με σκοπό να σταλούν στην Αφρική οι καλύτεροι διαθέσιμοι στρατιώτες. Ακόμα πάντως και στο απόγειο της ισχύος του, όταν το Άφρικα Κορπς παρέτασσε περί τους 57.000 άνδρες, τον Αύγουστο του 1942 και πάλι υπολειπόταν, κατά 11.000 άνδρες, της θεωρητικής παρατακτέας δύναμης, βάσει οργανογράμματος. Διαβάστε την συνέχεια στο history-point.gr