Ένοπλες Δυνάμεις: 54.000 μετανάστες-πρόσφυγες στις δομές διαχείρισης

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνδρομής και του κεντρικού συντονιστικού ρόλου που έχουν αναλάβει οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) για την εύρυθμη λειτουργία, τοπικά, των δομών φιλοξενίας προσφύγων, σας γνωρίζεται ότι για τις 09 Ιουλίου 2020 διαμένουν σε 33 δομές διαχείρισης ΕΔ, 54.027 μετανάστες/πρόσφυγες, με δυνατότητα φιλοξενίας 36.143 ατόμων (οι δομές φιλοξενίας Λέσβου, Σάμου, Χίου, Λέρου, Κω, Μαλακάσας και Διαβατών έχουν υπεράριθμους μετανάστες/πρόσφυγες σύμφωνα με την κατανομή προσφύγων που γίνεται από τους αρμόδιους φορείς).

Επίσης οι τρεις Κλάδοι των ΕΔ για τις 09 Ιουλίου 2020 ανέλαβαν το έργο της παροχής 32.114 μερίδων φαγητού (από τις οποίες 245 μερίδες διανέμονται σε δομές φιλοξενίας οι οποίες δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα ΕΔ), λαμβανομένου υπόψη ότι τμήμα αναγκών σίτισης στις δομές φιλοξενίας έχει αναληφθεί από έτερους φορείς με την καταβολή χρηματικού αντιτίμου (με την μέθοδο προπληρωμένων καρτών) στους μετανάστες/πρόσφυγες. Για την υγειονομική κάλυψη διατίθεται ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από τους Κλάδους των ΕΔ.