35.207 μετανάστες και πρόσφυγες στις δομές διαχείρισης των ΕΔ

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνδρομής και του κεντρικού συντονιστικού ρόλου που έχουν αναλάβει οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) για την εύρυθμη λειτουργία, τοπικά, των δομών φιλοξενίας προσφύγων, σας γνωρίζεται ότι για τις 17 Σεπτεμβρίου 2020 διαμένουν σε 33 δομές διαχείρισης ΕΔ, 35.207 μετανάστες/πρόσφυγες, με δυνατότητα φιλοξενίας 32.858 ατόμων (οι δομές φιλοξενίας Σάμου, Χίου, Λέρου, Κω και Διαβατών έχουν υπεράριθμους μετανάστες/πρόσφυγες σύμφωνα με την κατανομή προσφύγων που γίνεται από τους αρμόδιους φορείς).

Επίσης οι τρεις Κλάδοι των ΕΔ για τις 17 Σεπτεμβρίου 2020 ανέλαβαν το έργο της παροχής 24.658 μερίδων φαγητού (από τις οποίες 57 μερίδες διανέμονται σε δομές φιλοξενίας οι οποίες δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα ΕΔ), λαμβανομένου υπόψη ότι τμήμα αναγκών σίτισης στις δομές φιλοξενίας έχει αναληφθεί από έτερους φορείς με την καταβολή χρηματικού αντιτίμου (με την μέθοδο προπληρωμένων καρτών) στους μετανάστες/πρόσφυγες. Για την υγειονομική κάλυψη διατίθεται ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από τους Κλάδους των ΕΔ.