Ποια είναι η επίλεκτη 13η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων;

Αποστολή της 13ης ΔΕΕ είναι η διοίκηση, ο έλεγχος και η εκπαίδευση των οργανικών της μονάδων – υπομονάδων, καθώς και η διεύθυνση του αγώνα αυτών και η διεξαγωγή ειδικών επιχειρήσεων, σε περίοδο ειρήνης, κρίσεως, συγκρούσεων χαμηλής έντασης και γενικευμένων επιχειρήσεων.

Σε ό,τι αφορά την οργάνωση η 13η ΔΕΕ περιλαμβάνει αριθμό Μοιρών Αμφιβίων Καταδρομών (ΜΑΚ) συμπεριλαμβανομένης και της περιβόητης Ζ΄ ΜΑΚ που συγκροτήθηκε τον Αύγουστο του 1996, μερικούς μήνες μετά την κρίση των Ιμίων, το Ειδικό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών (ΕΤΑ) καθώς και μονάδες διοίκησης (λόχο στρατηγείου), υποστήριξης μάχης (13ο Λόχο Διαβιβάσεων) και υποστήριξης (13ο Λόχο Τεχνικού).

Θα πρέπει να επισημανθεί εδώ ότι το προσωπικό της 13ης ΔΕΕ και των μονάδων της, αποτελείται από εθελοντές, είτε πρόκειται για αξιωματικούς και υπαξιωματικούς όλων των κατηγοριών, είτε για στρατεύσιμους οπλίτες. Το προσωπικό επιλέγεται με ιδιαίτερα υψηλά σωματικά, ψυχικά και πνευματικά κριτήρια και η εκπαίδευσή του είναι συνεχής, σκληρή και επίμονη.

Οι μονάδες της 13ης ΔΕΕ είναι μονάδες Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης.

Η εκπαίδευση διεξάγεται κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και επί παντοδαπού εδάφους, ημέρα και νύκτα, με έμφαση:

1. Τη νυχτερινή εκπαίδευση.
2. Τον άριστο χειρισμό των όπλων της ειδικότητος και όλων των οπλικών συστημάτων της μονάδος από όλο το προσωπικό.
3. Την εκτέλεση ασκήσεων με πραγματικά πυρά και συνεργασία με τους άλλους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.
4. Την τακτική και τεχνική των καταδρομικών – αεραποβατικών – αεροκίνητων και αμφίβιων επιχειρήσεων.
5. Την εξειδίκευση στις καταστροφές, τις δολιοφθορές και τον ναρκοπόλεμο, του μεγαλύτερου δυνατού ποσοστού του προσωπικού.

Η 13η ΔΕΕ και οι Μονάδες της συμμετέχουν στις εθνικές και συμμαχικές ασκήσεις σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό του ΓΕΣ. Επίσης σε ετήσια βάση η 13η ΔΕΕ συμμετέχει σε αρκετές συνεργασίες και συνεκπαιδεύσεις με αντίστοιχες μονάδες ειδικών επιχειρήσεων, χωρών του ΝΑΤΟ ή και εκτός συμμαχίας, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών, μεθόδων και τεχνικών, ώστε να προαχθεί η επιχειρησιακή ικανότητα του προσωπικού τους.

Τέλος σε ό,τι αφορά την ιστορία η 13η ΔΕΕ αποτελεί τη μετεξέλιξη του 13ου Συντάγματος Αμφιβίων Καταδρομών (13ο ΣΑΚ), το οποίο είχε συγκροτηθεί στις 22 Μαΐου 1988, στην έδρα, της πάλαι ποτέ ΙΙΙ Μεραρχίας Ειδικών Δυνάμεων (ΙΙΙ ΜΕΔ). Στο 13ο ΣΑΚ, την εποχή εκείνη, υπάγονταν ως οργανικές του μονάδες, οι ιστορικές και νικηφόρες μονάδες Καταδρομών, των προσφάτων μεταπολεμικών αγώνων του Έθνους, η Α’ Μοίρα Αμφιβίων Καταδρομών (Α’ ΜΑΚ), στη Ρόδο και η Γ΄ Μοίρα Αμφιβίων Καταδρομών (Γ’ ΜΑΚ) στη Χίο, μαζί με τα Ειδικά Τμήματα Εθνοφυλακής (ΕΤΕΘ).

Τον Αύγουστο του 1996, λίγους μήνες μετά την κρίση των Ιμίων, στις προαναφερθείσες προστέθηκε μια νέα μονάδα, η Ζ’ Μοίρα Αμφιβίων Καταδρομών (Ζ’ ΜΑΚ), με επίλεκτο προσωπικό.

Το 1998 έγινε ευρεία αναδιοργάνωση του 13ου ΣΑΚ με τη δημιουργία νέων ΜΑΚ, ενώ υπήχθη στο σύνταγμα και το Ειδικό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών (ΕΤΑ), η αρχαιότερη επαγγελματική μονάδα του Ελληνικού Στρατού.

Το 2001 το 13ο ΣΑΚ αναδιοργανώθηκε σε σχηματισμό επιπέδου ταξιαρχίας και μετονομάσθηκε σε 13η ΔΕΕ «ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ». Τον Σεπτέμβριο του 2002, εντάχθηκε στον σχηματισμό προκειμένου να τον υποστηρίζει σε θέματα επικοινωνιών ο 13ος Λόχος Διαβιβάσεων (13 ΛΔΒ) και για την υποστήριξη του εξειδικευμένου υλικού του σχηματισμού, ο 13ος Λόχος Τεχνικού (13 ΛΤΧ). Τον Σεπτέμβριο του 2005, η 13η ΔΕΕ υπάγεται στο Β΄ Σώμα Στρατού (Β΄ ΣΣ), ως οργανικός σχηματισμός.

Το νέο έμβλημα της 13ης ΔΕΕ

Με απόφαση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2013 αποφασίστηκε η καθιέρωση εμβλήματος για τη 13η ΔΕΕ.

Στο έμβλημα απεικονίζεται ξίφος το οποίο περιβάλλεται με κλαδιά δάφνης και συμπληρώνεται έμπροσθεν από το αναγραφόμενο ρητό «Η ΤΑΝ Η ΕΠΙ ΤΑΣ». Το ξίφος συμβολίζει τον ελαφρύ και αθόρυβο οπλισμό και τα κλαδιά δάφνης αποτελούν σύμβολο νίκης, δόξας και τιμής. Το ανωτέρω έμβλημα έχει προκύψει από το έμβλημα του «ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ» του οποίου η 13η ΔΕΕ φέρει το όνομα. Σημειώνεται ότι το ρητό «Η ΤΑΝ Η ΕΠΙ ΤΑΣ» προέρχεται από την ευχή που έδιναν οι Σπαρτιάτισσες μητέρες στα παιδιά τους, όταν τους έδιναν την ασπίδα πριν την εκστρατεία, για να γυρίσουν « Ή με αυτήν ή πάνω σε αυτήν».

Ως επίλογος

Σήμερα η 13η ΔΕΕ επανδρωμένη με υψηλής ποιότητας και εκπαίδευσης προσωπικό και διαθέτοντας σύγχρονο, εξειδικευμένο και υψηλής αξιοπιστίας εξοπλισμό, μέσα και υλικά, αποτελεί εξ ορισμού όχι μόνο την αιχμή του δόρατος των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και ισχυρή και φερέγγυα δύναμη αποτροπής. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στο θέατρο επιχειρήσεων του Αιγαίου αφού η συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση και η συνεχής και εντατική εκπαίδευση αποτελούν εφόδια που επιτρέπουν στον σχηματισμό και τις μονάδες του να δράσουν αποτελεσματικά σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό χώρο επιχειρήσεων.

Παράλληλα ως σχηματισμός και μονάδες που διεξαγάγουν ειδικές επιχειρήσεις, και κατά συνέπεια διαθέτουν εξ ορισμού την ικανότητα μεταφοράς του πολέμου στο εσωτερικό του αντιπάλου και της επιρροής στην εξέλιξη των γενικών επιχειρήσεων, η 13η ΔΕΕ αποτελεί πολιτικοστρατιωτικό εργαλείο εφαρμογής και επιβολής της εθνικής υψηλής στρατηγικής με δυνατότητα διαμόρφωσης αποτελεσμάτων στην ειρήνη, την ένταση, την κρίση και τον γενικευμένο πόλεμο.