Πλήρης ολοκλήρωση UAV στο CMS πλοίου

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση δοκιμών που διεξήχθησαν από 9 ως 13 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο του προγράμματος μη επανδρωμένων αεροχημάτων Serval 1, η γαλλική αρχή προμηθειών (DGA), το Ναυτικό της Γαλλίας και η DCNS επικύρωσαν τη λειτουργική ολοκλήρωση ενός μη επανδρωμένου αεροχήματος στο σύστημα διαχείρισης μάχης (CMS: Combat Management System) πλοίου επιφανείας.

Συγκεκριμένα μετά τις δοκιμές που έλαβαν χώρα στο περιπολικό ανοικτής θαλάσσης L’ Adroit (τύπου Gowind) η γαλλική αρχή προμηθειών (DGA), το Ναυτικό της Γαλλίας και η DCNS επικύρωσαν την πλήρη λειτουργική ολοκλήρωση του μη επανδρωμένου αεροχήματος κάθετης απο-προσνήωσης (VTOL) Camcopter S100 κατασκευής της αυστριακής Schiebel στο σύστημα διαχείρισης μάχης Polaris με το οποίο είναι εξοπλισμένο το περιπολικό.

Οι δοκιμές που ήταν οι πρώτες του τύπου που διεξήχθησαν στην Ευρώπη, είχαν σχεδιαστεί για την αξιολόγηση της επίδοσης του συστήματος DIOD-A το οποίο αναπτύχθηκε από τη DCNS για να λειτουργήσει ως διεπαφή μεταξύ του περιπολικού και του Camcopter S100 για την επεξεργασία των δεδομένων αποστολής σε αληθή χρόνο από το CMS του περιπολικού. Ταυτόχρονα επιβεβαιώθηκε ότι η λειτουργία της διεπαφής μεταξύ μη επανδρωμένου αεροχήματος και CMS δεν επηρέαζε την ασφάλεια πτήσεων.

Είναι αυτονόητο, ότι η πλήρης ολοκλήρωση των πληροφοριών αποστολής που συλλέγονται από μη επανδρωμένο αερόχημα στο CMS του πλοίου και ιδιαίτερα η ομαλή και απρόσκοπτη συγχώνευσή τους σε αληθή χρόνο στο Κέντρο Πληροφοριών Μάχης ουσιαστικά μετατρέπει το αερόχημα σε «τηλεσκοπικό» βραχίονα του πλοίου που επιτρέπει την παρατήρηση και συλλογή πληροφοριών σε αποστάσεις πολύ μεγαλύτερες από την εμβέλεια των οργανικών αισθητήρων.

Κατόπιν της επιτυχίας των δοκιμών η DGA εξέδωσε άδεια στη DCNS να επιχειρεί το Camcopter S100 χωρίς περιορισμούς και αιρέσεις. Σημειώνεται, ότι η συνημμένη φωτογραφία λήφθηκε κατά τη διάρκεια των προαναφερθέντων δοκιμών ενώ το βίντεο από τις δοκιμές απο-προσνήωσης που είχαν λάβει χώρα το 2011.