Κύριε πρέσβη της Τουρκίας λίγη Ιστορία δε βλάπτει

Ο νέος πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα, Ουράς Κερίμ, σε δηλώσεις του, με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του, δεν δίστασε να μιλήσει για Τούρκους «ομογενείς» στη Θράκη και για την ανάγκη βελτίωσης της διαβίωσης της ελληνικής και της «τουρκικής» μειονότητας.

«Θεωρούμε τους ομογενείς μας στην Ελλάδα και τη ρωμαίικη μειονότητα στης χώρα μας (εννοεί προφανώς αυτή τη μειονότητα που είτε έσφαξαν, είτε εξεδίωξαν από την Πόλη), σημαντική γέφυρα φιλίας για την πρόοδο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Στο πλαίσιο αυτό, με ευχαρίστηση βλέπουμε ότι οι ομογενείς μας κινούνται ως πολίτες που είναι συνδεδεμένοι με το κράτος τους και σέβονται το νόμο. Επιθυμούμε δε, να συνεχίσουν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας τους σε όλους τους τομείς και δίνοντας προτεραιότητα στην μόρφωση να ανελίσσονται σε κάθε κοινωνική στιβάδα.

»Υπό αυτή την έννοια, πιστεύουμε ότι ο ορθότερος δρόμος και για την Ελλάδα αλλά και για την Τουρκία είναι να κινηθούν με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών υπό τις οποίες διαβιούν οι μειονότητές τους, ανεξάρτητα από την αρχή της αμοιβαιότητας».