Καθήλωση ισραηλινών F-16, πρόβλημα στους κινητήρες

Ένα σοβαρό πρόβλημα οδήγησε στην καθήλωση του στόλου των μαχητικών τύπου F-16 της Ισραηλινής Αεροπορίας. Όπως όμως ανακοινώθηκε, όλα τα μαχητικά του τύπου επέστρεψαν πλέον σε υπηρεσία, έπειτα από τη διαταγή για καθήλωσή τους, λόγω προβλημάτων στους κινητήρες.

Αρχικά το πρόβλημα παρουσιάστηκε σε δύο αεροσκάφη, αλλά μετά την σχετική έρευνα, οι μηχανικοί εκτέλεσαν εκτεταμένους ελέγχους σε όλους τους κινητήρες. Το πρόβλημα προήλθε από το γεγονός ότι αποκολλήθηκαν τμήματα από την επικάλυψη των αεραγωγών, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα αυτά να εισέλθουν και να καταστρέψουν τους κινητήρες.