Ημερίδα Δικτύωσης Ελληνικής Διαστημικής Βιομηχανίας

Με μεγάλη επιτυχία και πάνω από 250 συμμετοχές από 100 φορείς και 52 παρουσιάσεις ολοκληρώθηκε η Ημερίδα Δικτύωσης της Ελληνικής Διαστημικής Βιομηχανίας που διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), το si-Cluster, την Ένωση Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ) και τo Corallia.

Η ανταπόκριση του κοινού, ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αναδεικνύοντας την ημερίδα σε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς για τον κλάδο. Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα παρουσιάσεων, το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τα επιτεύγματα και τις εξελίξεις, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και την αναπτυξιακή προοπτική της Ελλάδας στον τομέα του διαστήματος μέσα από οκτώ θεματικές: μικροηλεκτρονική για το διάστημα, λογισμικό για διαστημικές αποστολές και δορυφόρους, testing, προηγμένα υλικά και δομές, ρομποτική και αυτοματισμοί, δορυφορικές τηλεπικοινωνίες & συστήματα/εφαρμογές επίγειων σταθμών, υπηρεσίες/εφαρμογές παρατήρησης της γης, διαστημικές αποστολές & επιστημονική έρευνα/pure science.

Οι συμμετέχοντες από τους σημαντικότερους φορείς του κλάδου προσήλθαν με πρωταρχικό στόχο τη διασύνδεση επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων και δημόσιων φορέων που δραστηριοποιούνται στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο του διαστήματος και τη διερεύνηση των συνεργασιών μεταξύ των φορέων τόσο εντός όσο εκτός δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), με έμφαση στη δημιουργία ανταγωνιστικών συμπράξεων, την υποβολή καινοτόμων προτάσεων και την ανάπτυξη πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών. Αναλυτικότερα, η εκδήλωση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον περίπου 150 στελεχών από τον επιχειρηματικό χώρο, 60 περίπου εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας και άνω των 40 συμμετεχόντων προερχόμενων από φορείς της Πολιτείας και λοιπούς οργανισμούς.

Στην εκδήλωση συζητήθηκε η ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής για το διάστημα με τη συμβολή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η αποσαφήνιση των ρόλων με στόχο την κοινωνική αποδοτικότητα και την περαιτέρω αξιοποίηση των οφελών της συμμετοχής της χώρας ως πλήρες κράτος-μέλος της ESA (π.χ. ραγδαία ανάπτυξη στην απόδοση μεγεθών όπως η γεω-επιστροφή) και οι συνεργασίες όχι μόνο μεταξύ φορέων του διαστήματος στην Ελλάδα και διεθνώς, αλλά και με οργανισμούς εκτός του διαστημικού χώρου, που λειτουργούν ως επιταχυντής σε αυτή την προσπάθεια. Το ενδιαφέρον επεκτάθηκε πέρα από τον ρόλο των διαστημικών τεχνολογιών στην ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης και στη συνεισφορά τους ως εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης και βελτίωσης της καθημερινής ζωής των πολιτών.