Ευρωπαϊκό χαστούκι στην τουρκική υπεροψία…

Αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία ότι, αν δεν εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν πρόκειται «να ανοίξουν» τα κεφάλαια 19 και 23 των ενταξιακών της διαπραγματεύσεων με την ΕΕ, απέστειλε η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, υπερψηφίζοντας την έκθεση της -τουρκικής καταγωγής- Ολλανδής ευρωβουλευτού της Ομάδας των Σοσιαλιστών-Δημοκρατών, Εμινέ Μποζκούρτ, «Μία προοπτική για τις γυναίκες στη Τουρκία το 2020».

Ειδικότερα, με το ψήφισμα, ζητείται από την Τουρκία να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη συμφωνία σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας και το πρόσθετο πρωτόκολλό της, τις οποίες η Τουρκία εξακολουθεί να μην εφαρμόζει για έκτο συνεχές έτος, προκειμένου να αποδείξει τη γνήσια δέσμευσή της να γίνει μια πλήρως πλουραλιστική δημοκρατία, κεντρικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι ο σεβασμός και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών ανδρών και γυναικών.

Στο ψήφισμα μεταξύ των άλλων επισημαίνεται ότι στην Τουρκία: υπάρχει περιορισμένη πρόοδος στο θέμα της βελτίωσης και της εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου, με το οποίο θα διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στον κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό βίο.