Επίσκεψη Α/ΓΕΕΘΑ σε ΣΧΑΛ και 2η Μοίρα Αλεξιπτωτιστών

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος επισκέφθηκε την Τρίτη 6 Μαρτίου 2012, τη 2η ΜΑΛ (Μοίρα Αλεξιπτωτιστών) και τη Σχολή Αλεξιπτωτιστών στον Ασπρόπυργο.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η επικοινωνία με το προσωπικό, η ενημέρωση επί επιχειρησιακών θεμάτων και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στο πλαίσιο της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

πηγή: ΓΕΕΘΑ