Εντατικοποίηση της εκπαίδευσης παντού… ανησυχία; (ΦΩΤΟ)

Οι Σχηματισμοί, Μονάδες και Ανεξάρτητες Υπομονάδες της 1ΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ και του Δ΄ Σώματος Στρατού, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΓΕΣ, διεξάγουν ρεαλιστική επιχειρησιακή εκπαίδευση ημέρα και νύχτα.

Εκτός των άλλων, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε αντικείμενα όπως:

>Εκπαίδευση στον εξομοιωτή βολής τυφεκίου G3A3.
>Βολές ελαφρού οπλισμού.
>Βολές Βαρέων Όπλων Πεζικού.
>Βολές Πυροβολικού.
>Εκπαίδευση στα Πλωτά Μέσα.
>Εκπαίδευση στην Αντιμετώπιση Αρμάτων από Μεμονωμένους Οπλίτες.
>Εκπαίδευση στη Διάβαση Κωλυμάτων.

Φωτογραφίες από πρόσφατες συναφείς δραστηριότητες εκπαιδεύσεως.