Εναέριος ανεφοδιασμός UAV

Το Αμερικανικό Ναυτικό διεξάγει δοκιμές με τις οποίες θα καταστήσει τα Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα Χ-47Β ικανά να εκτελούν όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για τον ανεφοδιασμό τους από τα ιπτάμενα μέσα που διαθέτει το ίδιο και η Αμερικανική Αεροπορία.

Οι τελευταίες δοκιμές έλαβαν χώρα πριν από μερικές ημέρες, έχοντας ξεκινήσει από τον περασμένο Νοέμβριο. Στην αρχή είχε εγκατασταθεί ο απαιτούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και το κατάλληλο λογισμικό για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και τον έλεγχο από τον επίγειο χειριστή. Μέχρι στιγμής οι δοκιμές διεξάγονται με κατάλληλα τροποποιημένο Learjet.

Στο άμεσο μέλλον προβλέπονται και νέες δοκιμές, μέχρις ότου η τεχνολογία καταστεί «επιχειρησιακή» το 2014.