Ελλάς, σπάνιες γαίες: Παίγνιο εθνικής ασφάλειας… όπως πετρέλαιο & αέριο

Οι σπάνιες γαίες αποτελούν ένα ιδιαίτερο πλουτοπαραγωγικό στοιχείο (asset) για τις χώρες στις οποίες συναντώνται σε οικονομικά εκμεταλλεύσιμες ποσότητες. Καταρχήν, η ιδιαιτερότητά τους πηγάζει όχι από την οικονομική τους αξία ως έμμεσα εμπορεύσιμο προϊόν/ορυκτό, αλλά κυρίως από την υπεραξία που αυτές δημιουργούν όταν χρησιμοποιηθούν στα τελικά υψηλής τεχνολογίας προϊόντα.

Σωτήρης Ν. Καμενόπουλος
Υποψήφιος Διδάκτωρ Πολυτεχνείου Κρήτης
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Ο παγκόσμιος τζίρος των καταναλωτικών προϊόντων τα οποία χρησιμοποιούν σπάνιες γαίες ίσως να ξεπερνά τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτή η ιδιαιτερότητά τους. Οι σπάνιες γαίες χρησιμοποιούνται σε υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα. Αυτή η ιδιαιτερότητά τους τις καθιστά γεωστρατηγικά ορυκτά σε συνδυασμό με το γεγονός πως η Κίνα διαθέτει το παγκόσμιο μονοπώλιο τόσο στην εξόρυξή τους όσο και στην επεξεργασία τους.

Η παράμετρος αυτή αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη εξορυκτικών έργων σπάνιων γαιών. Οι άλλοι πυλώνες σχετίζονται με την οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη, με την περιβαλλοντική προστασία, και την ποιότητα ζωής.

Το επαναλαμβανόμενο κινεζικό ενδιαφέρον (http://www.defence-point.gr/news/?p=139721) για τα πιθανά ελληνικά αποθέματα σπάνιων θα πρέπει να μας προβληματίζει. Ως διπλωματικό εργαλείο η Κίνα χρησιμοποιεί την πολιτική της συγχώρεσης του χρέους (“Debt Forgiveness”).

Όπως έχω αναφέρει και σε παλαιότερη αρθρογραφία μου, ο κίνδυνος να τα “τσουγκρίσουμε” άσχημα με τους δυτικούς συμμάχους μας είναι μεγάλος. Το γεωπολιτικό-γεωστρατηγικό παίγνιο των σπάνιων γαιών είναι τεράστιο. Ισάξιο αυτού των υδρογονανθράκων.

Η Κίνα χρησιμοποιεί το εργαλείο των σπάνιων γαιών στο παίγνιο που παίζεται στη νοτιοανατολική Ασία (νησιά Σενκάκου), αλλά και στην Αφρική. Αυτό το παίγνιο λοιπόν αφορά και την Εθνική Ασφάλεια της χώρα μας. Ας είμαστε λοιπόν προσεκτικοί και ας προσπαθούμε να κοιτάμε τη μεγάλη εικόνα.