Γερμανικό Ναυτικό: Τελετή ένταξης του υποβρυχίου U 35

Το Γερμανικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι, σε ειδική τελετή στα ναυπηγεία της HDW, καθέλκυσε το υποβρύχιο U 35 κλάσης 212Α. Είναι το πρώτο πλοίο της δεύτερης παρτίδας ναυπηγήσεων του τύπου, η σύμβαση της οποίας υπογράφτηκε στο τέλος του 2006. Βάση αυτής θα παραληφθούν άλλες δύο μονάδες.

Τα υποβρύχια θεωρούνται από τα πλέον σύγχρονα στην κατηγορία των συμβατικών, καθώς διαθέτουν αναερόβια πρόωση (ΑΙΡ) και διότι ενσωματώθηκαν νέες τεχνολογίες όπως:

• Σύστημα τηλεπικοινωνιών για Δικτυοκεντρικό Πόλεμο.
• Εγκατάσταση ολοκληρωμένου σόναρ και Συστήματος Ελέγχου και Μάχης.
• Αντικαταστάθηκε η πλευρική διάταξη σόναρ από πλευρική κεραία επί της επιφάνειας του σκάφους.
• Αντικατάσταση του οπτικού περισκοπίου με περισκόπιο ψηφιακών οπτικών και συστημάτων.
• Εγκατάσταση πτυσσόμενο ιστό με ανασυρόμενη σημαδούρα που επιτρέπει τις επικοινωνίες όταν το υποβρύχιο είναι εν καταδύσει σε μεγάλο βάθος.
• Ολοκλήρωση συστήματος για συνεργασία με δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων.
• Ειδικές τροποποιήσεις (κλιματισμός, θέρμανση κτλ) για επιχειρήσεις σε διαφορετικά περιβάλλοντα σε όλη την υφήλιο.

Πέρα από το Γερμανικό και το Ιταλικό Ναυτικό έχει αποφασίσει την προμήθεια δεύτερης παρτίδας υποβρυχίων 212Α, τα οποία θα κατασκευαστούν στην Ιταλία από την Fincantieri, κατόπιν αδείας. Συνολικά η Ιταλία θα διαθέτει τέσσερα υποβρύχια 212Α.