Αναχώρηση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ για το ΝΑΤΟ

Από τις 17 έως 19 Ιανουαρίου 2012 ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος, θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής (Military Committee) του ΝΑΤΟ, του NRC (NATO Russia Council) και του EAPC (Euro-Atlantic Partnership Council) όπως παρακάτω:

α. 166η Σύνοδος Στρατιωτικής Επιτροπής (MC)
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου θα:
(1) Συζητηθούν η εξέλιξη της συμμαχίας και των τρεχουσών επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ με έμφαση στην ΚFOR και ISAF.
(2) Ανταλλαγούν απόψεις αναφορικά με την εφαρμογή της νέας Δομή Διοίκησης του ΝΑΤΟ και τις επιπτώσεις της στο στρατιωτικό σκέλος της συμμαχίας.

β. 17η Σύνοδος της Επιτροπής ΝΑΤΟ-Ρωσίας (NRC)
Κατά τη διάρκεια της Συνόδου του NRC θα ανταλλαγούν απόψεις και θα συμφωνηθεί το στρατηγικό πρόγραμμα συνεργασίας με τη Ρωσία για το 2012 και το πώς μπορεί αυτή η συνεργασία να εξελιχθεί σε πρακτικό επίπεδο τα επόμενα χρόνια.

γ. 26η Επιτροπή Ευρωατλαντικής Συνεργασίας (EAPC)
Κατά τη διάρκεια της Συνόδου του EAPC θα εξετασθούν τα αμοιβαία οφέλη και οι στρατηγικές προκλήσεις στη μελλοντική συμμετοχή των Εταίρων του Προγράμματος της Συνεργασίας για την Ειρήνη (PfP), στην NRF και λοιπές πρωτοβουλίες. Επίσης η Φινλανδία θα παρουσιάσει την περιφερειακή συνεργασία σε θέματα άμυνας των χωρών Νορβηγίας, Δανίας, Φινλανδίας και Σουηδίας (NORDEFCO).

δ. 10η σύνοδος MC και MD (Mediterranean Dialogue) όπου θα ανταλλαγούν απόψεις για την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας της συμμαχίας με τις χώρες της Μεσογείου.

πηγή: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ