Έρευνα Kαπα Research για τους μετανάστες

Στην έρευνα οι ερωτηθέντες θεωρούν υπεύθυνους για όλα τα δεινά της χώρας τους μετανάστες, ενώ συντριπτικό είναι το ποσοστό των ερωτηθέντων που θεωρεί επικίνδυνους όλους τους μετανάστες και προτιμά να φύγουν όλοι από την Ελλάδα!

Το 80% των ερωτηθέντων είναι αρνητικοί τόσο κατά των παράνομων όσο κατά των νόμιμων μεταναστών. Η έρευνα διεξήχθη μετά την έναρξη των επιχειρήσεων «σκούπα» στο κέντρο της Αθήνας, ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό (1 στους 3) θεωρεί πως τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση (επιχειρήσεις «εκκαθάρισης» και κέντρα φιλοξενίας) δεν θα είναι αποτελεσματικά. Το 54,7% θεωρεί αναγκαία τα κέντρα φιλοξενίας, ενώ το 87,8% αντιμετωπίζει θετικά το πιστοποιητικό υγείας για τους μετανάστες.

Να φύγουν όλοι οι μετανάστες ζητάει το 48,3%, ενώ αφομοίωση των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία ζητάει μόνο το 9,1%. Το 80% των ερωτηθέντων νιώθει ότι κινδυνεύει από τους μετανάστες, ενώ το 90% θεωρεί ότι η αύξηση της εγκληματικότητας οφείλεται στους μετανάστες. Τέλος, μόλις το 2,5% θεωρεί πως η λαθρομετανάστευση δεν αποτελεί πρόβλημα.