Το ΥΠΕΘΑ ζήτησε επανάληψη των δοκιμών του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ

Παρά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των δοκιμών του «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» στη Νορβηγία, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με απόφαση του Υπουργού Ευάγγελου Βενιζέλου ζήτησε την επανάληψη τους.

Κύριος λόγος για την επανάληψη ήταν η μη εκτέλεση της δοκιμής κλίσης σε ανάδυση, υπό συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες, ώστε να πιστοποιηθεί ότι το πρόβλημα εμφάνισης μεγάλης κλίσης (στις αρχικές δοκιμές η κλίση έφθασε τις 53 μοίρες), έχει επιλυθεί.

Ο λόγος που δεν εκτελέστηκε η συγκεκριμένη δοκιμή ήταν ότι κατά τον πλου του υποβρυχίου προς και από Νορβηγία οι καιρικές συνθήκες ήταν τόσο καλές που δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση της δοκιμής.

Είναι αυτονόητο ότι η απόφαση για επανάληψη των δοκιμών είναι επιβεβλημένη και αποσκοπεί στην όσο το δυνατόν πληρέστερη διασφάλιση της ελληνικής πλευράς ότι οι τροποποιήσεις του υποβρυχίου είναι επιτυχείς και ότι όλα τα προβλήματα έχουν εξαλειφθεί.

Εφόσον αυτό αποδειχθεί τότε και η δοκιμή και παράδοση των υπολοίπων τριών υποβρυχίων που έχουν ναυπηγηθεί στα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. (ΕΝΑΕ) θα εξελιχθεί απρόσκοπτα αφού πλέον οι τροποποιήσεις θα ικανοποιούν τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση τεχνικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις και θα είναι πλήρως πιστοποιημένες.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές η απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ευάγγελου Βενιζέλου βρίσκει απόλυτα σύμφωνο και την Abu Dhabi Mar Group, που θα αποκτήσει και την πλειοψηφία των μετοχών στα ΕΝΑΕ. Εξάλλου οι παραδόσεις των υπολοίπων τριών υποβρυχίων (ΜΑΤΡΩΖΟΣ, ΠΙΠΙΝΟΣ, ΚΟΤΣΩΝΗΣ) θα γίνουν σε χρονική περίοδο που τα ΕΝΑΕ θα είναι στην ιδιοκτησία της. Όπως μάλιστα έχει επίσημα ενημερώσει η ADM η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων του Πολεμικού Ναυτικού σε σχέση με τα υποβρύχια Type 214 αποτελεί επίσης δικής της υψηλή προτεραιότητα και την υποστηρίζει απόλυτα.