Συνεργασία της INTRACOM Defense Electronics με την THALES

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η ανάπτυξη και πιστοποίηση του Συστήματος Απομακρυσμένου Ελέγχου VHF/HF (RCS 610), που είχε ανατεθεί στην INTRACOM Defense Electronics από τη γαλλική εταιρία THALES στο πλαίσιο σύμβασης ύψους € 2,6 εκατ. που υπεγράφη το 2008 και πλέον εισήλθε στη φάση της σειριακής παραγωγής του με την τοποθέτηση αρχικής παραγγελίας, ενώ αναμένεται σημαντική αύξηση της ροής των παραγγελιών.

Η INTRACOM Defense Electronics είναι, σε παγκόσμια κλίμακα, ο μοναδικός και αποκλειστικός κατασκευαστής του RCS 610 το οποίο είναι πολυλειτουργικό τερματικό, για τη σειρά των ασυρμάτων PR4G VHF F@stnet και HF Skyf@st της THALES, ειδικά σχεδιασμένο για αμυντικές εφαρμογές. Υποστηρίζει ένα ευρύ πεδίο υπηρεσιών μέσω ασυρμάτων VHF και HF και επιτρέπει σε απομακρυσμένους χρήστες να αποκτούν τον έλεγχο όλων των σημαντικών παραμέτρων των ασυρμάτων.

Συμφωνίες αυτής της μορφής, επαυξάνουν την πολύ σημαντική συμμετοχή της INTRACOM Defense Electronics σε προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής για συστήματα τηλεπικοινωνιών και επιβεβαιώνουν την αναγνώρισή της από κορυφαίους κατασκευαστές του αμυντικού κλάδου σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα η επιλογή της εταιρίας για την υλοποίηση του προγράμματος, καταξιώνει την INTRACOM Defense Electronics ως αξιόπιστο και προτιμώμενο συνεργάτη για την κάλυψη των διεθνών απαιτήσεών της THALES, μίας από τις πλέον σημαντικές εταιρίες παγκοσμίως στα πεδία Αεροδιαστημικής, Άμυνας και Ασφάλειας.