Συμφωνία Τουρκίας – Ιαπωνίας για πυρηνικό αντιδραστήρα

Ο Ιάπωνας υπουργός Οικονομικών, Ακιχίρο Οχάτα, και ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Τανέρ Γιλντίζ, υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για την κατασκευή πυρηνικού αντιδραστήρα…

Η κατασκευή του αντιδραστήρα θα πραγματοποιηθεί στην επαρχία της Σινώπης στη Μαύρη Θάλασσα.

Υπήρξαν επιπλέον συναντήσεις με τον υπουργό Εξωτερικών, τον υφυπουργό Οικονομικών και τον γενικό γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου της Ιαπωνίας. Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν τη χρηματοδότηση του προγράμματος κατασκευής πυρηνικού αντιδραστήρα, καθώς και τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Τανέρ Γιλντίζ, οι τουρκικές εταιρείες θα μπορούσαν να συστήσουν κοινοπραξίες με τις αντίστοιχες ιαπωνικές, για κοινά έργα σε τρίτες χώρες.