Συμμετοχή της INTRACOM Defense Electronics στη EUROSATORY 2010

Στη διεθνή έκθεση χερσαίων αμυντικών συστημάτων «EUROSATORY 2010» που έλαβε χώρα από τις 14 ως τις 18 Ιουνίου στο Παρίσι συμμετείχε η INTRACOM Defense Electronics.

Στην έκθεση συμμετείχε σημαντικός αριθμός εκθετών από διάφορες χώρες και το περίπτερο της INTRACOM Defense Electronics επισκέφθηκε η επίσημη αντιπροσωπεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καθώς και ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Γαλλία. Η INTRACOM Defense Electronics προσέλκυσε το ενδιαφέρον αρκετών επισκεπτών, όπως κυβερνητικών και στρατιωτικών αντιπροσωπειών που είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το εύρος των λύσεων που προωθεί η εταιρεία στις Ένοπλες Δυνάμεις τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού.

Η INTRACOM Defense Electronics παρουσίασε καινοτόμες λύσεις, ιδίας σχεδίασης και κατασκευής, στο τομέα των ηλεκτρονικών συστημάτων δικτυοκεντρικής άμυνας, οι οποίες αποδεδειγμένα συνεισφέρουν στην επαύξηση της αποτρεπτικής ισχύος των ενόπλων δυνάμεων και αφορούν στην :

– Ασφαλή, ευρυζωνική, ασύρματη επικοινωνία φωνής και δεδομένων τόσο σε μικρές (WiSPR-WLAN) όσο και μεγάλες αποστάσεις (WIWAN).

– Ευρυζωνική ενδοεπικοινωνία (WiSPR), η οποία επιδείχτηκε κατά την διάρκεια της έκθεσης στην πλέον εξελιγμένη έκδοση του άρματος μάχης LEOPARD PSO, της Krauss – Maffei – Wegmann, το οποίο ήταν εξοπλισμένο με το Σύστημα Ενδοεπικοινωνίας WISPR.

– Λύσεις ενδοεπικοινωνίας IP που προτείνονται από την εταιρεία για μεσαίες και μεγάλες ναυτικές πλατφόρμες (WiSPR-NET).

– Κρυπτογραφία για διάφορες ταχύτητες και πρωτόκολλα επικοινωνίας (SECLINE IP, MBit και a-PLUS).

– Διαχείριση και στο συντονισμό κρίσιμων επιχειρησιακών δεδομένων σε σύγχρονες πλατφόρμες ξηράς (Σύστημα Διαχείρισης Μάχης iBMS – intelligent Battle Management System).

Παράλληλα η εταιρεία παρουσίασε τις δυνατότητές της στο χώρο της τεχνολογίας καθώς και την υψηλή τεχνογνωσία της στα ηλεκτρονικά στο χώρο της άμυνας, στοιχεία που επιτρέπουν τη συμμετοχή της σε πολυεθνικά προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής νέων αμυντικών προϊόντων.