Στο ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις μπαταρίες υποβρυχίων;

Την παραπομπή της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό Δικαστήριο επισείει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν εντός δύο μηνών η χώρα δεν δώσει ικανοποιητική απάντηση για τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης για την προμήθειες συστοιχιών συσσωρευτών υποβρυχίων.

Το σχετικό πρόγραμμα προκηρύχθηκε το 2009 από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας με ανοιχτό διαγωνισμό και αφορούσε έξι συστοιχίες συσσωρευτών υποβρυχίων Type 209/1100 και 209/1200 συνολικής αξίας 22 εκατ. ευρώ. Η προκήρυξη του διαγωνισμού περιλάμβανε απαίτηση να παράγεται στην Ελλάδα το 35% του χρησιμοποιούμενου υλικού στους συσσωρευτές. Οι ελληνικές αρχές δικαιολόγησαν την ειδική αυτή απαίτηση με βάση συμφέροντα εθνικής ασφαλείας ισχυριζόμενες ότι δεν είναι εφαρμοστέοι οι κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις. Κατά τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να παρεκκλίνουν αυτομάτως από τους συνήθεις κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις κατά την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού. Σύμφωνα δε με την άποψη της Επιτροπής, οι ελληνικές αρχές παρέβησαν τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς δεν ανέπτυξαν λεπτομερή και δικαιολογημένη επιχειρηματολογία που να αποδείκνυε σαφώς ότι η εφαρμογή των κανόνων της Ε.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις θέτει σε κίνδυνο τα ελληνικά συμφέροντα ασφάλειας. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι η Ελλάδα παρέβη τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις συμπεριλαμβάνοντας στην προκήρυξη του διαγωνισμού απαιτήσεις που κατά τη γνώμη της δημιουργούν διακρίσεις που ευνοούν τα ελληνικά προϊόντα έναντι παρεμφερών προϊόντων που παράγονται σε άλλες χώρες-μέλη της Ένωσης. Στη βάση αυτού του σκεπτικού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ικανοποιητική ελληνική απάντηση εντός δύο μηνών διαφορετικά θα παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.