Πυρηνικά εργοστάσια στη Φινλανδία

Το φιλανδικό Κοινοβούλιο ενέκρινε την κατασκευή δύο πυρηνικών εργοστασίων στη χώρα, σε μια χώρα γνωστή για την παιδεία και την ευαισθησία της στα περιβαλλοντικά θέματα.

Στόχος των Φιλανδών είναι να καταστεί η χώρα αυτάρκης στον τομέα του ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι το 2020. Η χώρα διαθέτει ήδη τέσσερα πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που καλύπτουν το 30% των αναγκών, ενώ το 2013 θα τεθεί σε λειτουργία ένας πέμπτος. Το 20% των αναγκών σήμερα καλύπτονται από βιοενέργεια, με τον σχεδιασμό του 2009 να προέβλεπε την αύξηση του ποσοστού στο 10% εντός του τρέχοντος έτους.

Η έγκριση του σχεδίου ήταν περίπου δεδομένη λόγω της απόλυτης πλειοψηφίας που έχει στη Βουλή ο κυβερνητικός συνασπισμός.

Στα σχέδια αντέδρασε τα κόμματα «Πράσινη Λίγκα» και «Αριστερή Συμμαχία». Επίσης, μερικές εκατοντάδες άτομα πραγματοποίησαν ειρηνική διαμαρτυρία έξω από το Κοινοβούλιο, αν και μικρός αριθμός ακτιβιστών διαμαρτυρήθηκε μέσα στη Βουλή πριν απομακρυνθεί από την ασφάλεια.