Προς διευθέτηση οι εκκρεμότητες στα Α.Ω.;

Από το υπουργείο Άμυνας ανακοινώθηκε πως σήμερα έλαβε χώρα προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ ΥΠΕΘΑ και συλλογικών φορέων της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας για τη ρύθμιση των προγραμμάτων Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων (Α.Ω.) που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Στο κείμενο εργασίας που ακολουθεί παρουσιάζονται κωδικοποιημένες οι προτάσεις της ΓΔΑΕΕ. Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο της ΓΔΑΕΕ ακλουθώντας τον σύνδεσμο.

Προτάσεις για ρύθμιση-μεταρρύθμιση προγραμμάτων και συμβάσεων Α.Ω.