Πείραμα ναυτικής αποτροπής με χρήση μη επανδρωμένου ελικοπτέρου

Για την εκτέλεσή του συνεργάστηκαν το ΚΕΝΑΠ (Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής), το πανεπιστήμιο NPS του Μοντερέυ και η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ).

Το πείραμα διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του ΚΕΝΑΠ από τις 14 έως τις 18 Ιουνίου.
Στόχος του πειράματος ήταν ο εντοπισμός εκπαιδευτικού ραδιενεργού υλικού, το οποίο είχε τοποθετηθεί στο πρωραίο τμήμα ενός φουσκωτού σκάφους τύπου RHIB.

Το μη επανδρωμένο ελικόπτερο με την τοποθέτηση ενός αισθητήρα ραδιενεργών υλικών, ο οποίος προερχόταν από το Lawrence Livermore Laboratory των ΗΠΑ (ο πλέον αρμόδιος οργανισμός για την έρευνα και εντοπισμό των ραδιενεργών υλικών στις ΗΠΑ), εκτέλεσε επιτυχείς πειραματικές πτήσεις διάρκειας 45 λεπτών.

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν έχουν σημαντική ακαδημαϊκή αλλά και επιχειρησιακή αξία, αφού αποδεικνύουν ότι με την χρήση ενός μη επανδρωμένου ελικοπτέρου είναι δυνατόν να εκτελεστούν πραγματικές αποστολές εντοπισμού ραδιενεργών υλικών που μεταφέρονται μέσω των θαλασσίων οδών.