Παράταση για τα πυρομαχικά αρμάτων των 120 χλστ. ζητάει ο ΣΕΚΠΥ

Παράταση 15 ημερών ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος στις εταιρείες-μέλη του για να αποστείλουν στοιχεία που αφορούν τη βιομηχανική συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πυρομαχικών αρμάτων των 120 χλστ. ζήτησε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ).

Συγκεκριμένα, με επιστολή που απέστειλε στις 16 Νοεμβρίου, στο αρμόδιο τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών (ΓΔΑΕΕ) ο Σύνδεσμος την ενημερώνει ότι ο χρόνος πριν την εκπνοή της αρχικής προθεσμίας της 19ης Νοεμβρίου είναι αρκετά περιορισμένος ώστε τα μέλη του να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο αίτημα για την υποβολή στοιχείων με σκοπό τη συμμετοχή τους στη βιομηχανική συμμετοχή των πυρομαχικών.

Είχε προηγηθεί στις 10 Νοεμβρίου 2010 η αποστολή από το Τμήμα Εγχώριων Βιομηχανικών Συμμετοχών της Διεύθυνσης Αμυντικών Επενδύσεων και Τεχνολογικών Ερευνών της ΓΔΑΕΕ επιστολή προς τους συλλογικούς φορείς της ελληνικής βιομηχανίας (ΣΕΒ, ΣΕΚΠΥ, ΣΚΑΥΒΕ, ΣΒΘ & ΚΕ, Ε.Ε.Λ.Ε.Α.) και τις εταιρείες που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΜΚΑΥ).

Συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει:

«3. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή εμπλοκή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, μέσω της απαίτησης για εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή (ΕΒΣ), παρακαλείστε όπως, αφού λάβετε στοιχεία από εκείνα τα μέλη σας που διαθέτουν ανάλογη κατασκευαστική εμπειρία, γνωρίσετε στην υπηρεσία μας (ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ), για καθέναν από τους δύο τύπους πυρομαχικών τα κάτωθι στοιχεία:
α. Ποια μέρη του πυρομαχικού δύναται να κατασκευαστούν στις εγκαταστάσεις των μελών σας ή σε συνεργασία με εγχώριους υποκατασκευαστές τους. Στην περίπτωση συμμετοχής των υποκατασκευαστών τα ονόματα αυτών θα πρέπει να αναφερθούν.
β. Ποια μέρη του προς προμήθεια πυρομαχικού θα είναι ξένης προέλευσης.
γ. Για έκαστο των εγχωρίως κατασκευαζομένων μερών (ΕΠΑ τουλάχιστον ίση ή μεγαλύτερη του 35%) να αναφερθεί η ΕΠΑ {Ελληνική Προστιθέμενη Αξία} που είναι δυνατόν να επιτευχθεί, καθώς και το ποσοστό με το οποίο συμμετέχει το μέρος αυτό στο συνολικό κόστος του πυρομαχικού.
δ. Τη συνολικά εκτιμώμενη ΕΒΣ της προμήθειας, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αυτή υπολογίζονται αποκλειστικά και μόνο όσα επιμέρους έργα επιτυγχάνουν ΕΠΑ τουλάχιστον ίση ή μεγαλύτερη του 35%.
4. Τα παραπάνω εκτιθέντα στοιχεία παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιηθούν μέχρι τις 19 Νοεμβρίου 2010».

Καταλήγει δε ότι επειδή οι τεχνικές προδιαγραφές των πυρομαχικών δεν αποστάλθηκαν ως συνημμένα της επιστολής, επειδή είναι πολυσέλιδες, οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν ανάλογη κατασκευαστική εμπειρία μπορούν να λάβουν γνώση με απευθείας επαφή με τη ΓΔΑΕΕ (όπου σύμφωνα με πληροφορίες μπορούν να λάβουν μόνο σημειώσεις από τις προδιαγραφές καθώς αυτές είναι διαβαθμισμένες).

Περιττό να σχολιάσουμε ότι ο χρόνος των εννέα ημερών που μεσολαβεί μεταξύ της έκδοσης της επιστολής της ΓΔΑΕΕ και της προθεσμίας υποβολής των στοιχείων από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες που πιθανά μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται και μερικές που δεν έχουν την έδρα τους στην Αθήνα είναι ελάχιστος. Αν δε συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι στο μεσοδιάστημα αυτό διεξήχθη και ο δεύτερος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών τότε ο αριθμός των εργάσιμων ημερών περιορίζεται ακόμα περισσότερο.

Είναι δε απορίας άξιο γιατί ενώ το πρόγραμμα των πυρομαχικών αρμάτων μάχης των 120 χλστ. έχει ήδη τεθεί σε τροχιά υλοποίησης με βάση τις ανακοινωθείσες κυβερνητικές αποφάσεις, η ΓΔΑΕΕ δεν ενημέρωσε ενωρίτερα τις εταιρείες της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για να ανταποκριθούν.

Σε κάθε περίπτωση, στο υφιστάμενο δυσχερέστατο οικονομικό πλαίσιο αποτελεί επιτακτική ανάγκη ο αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε θέματα που αφορούν την υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων και που μπορούν με αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων να αποφέρουν κατασκευαστικό έργο σε έναν τομέα ο οποίος μαστίζεται όχι μόνο από την πρωτοφανή οικονομική κρίση που πλήττει συνολικά τη χώρα, αλλά και από τη μακροχρόνια (διάρκειας τουλάχιστον πέντε ετών) έλλειψη ανάθεσης συμβάσεων αμυντικού υλικού.

Καθώς η παρούσα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχει επανειλημμένα εκφράσει την πρόθεση της να ενισχύσει την ελληνική αμυντική βιομηχανία με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας έστω και στην τρέχουσα δύσκολη οικονομική συγκυρία, είναι προφανές ότι η ανωτέρω αλληλογραφία αποκαλύπτει χάσμα μεταξύ των πολιτικών εξαγγελιών και της διαδικασίας υλοποίησης.