Ολοκληρώνονται οι τροποποιήσεις για ΑΩ στην ΕΑΒ

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες το ΥΠΕΘΑ βρίσκεται πολύ κοντά στο να επιταχύνει την άρση των διάφορων εμποδίων για την υλοποίηση των υφιστάμενων συμβάσεων Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων (ΑΩ), που παρουσίαζαν επιμέρους επιπλοκές και καθυστερήσεις.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι μέχρι τα τέλη του τρέχοντος μηνός, το πολύ μέχρι τις αρχές του επομένου, θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη τελική υπογραφή της 4ης τροποποίησης της σύμβασης ΑΩ 03/99, η οποία θα δώσει άμεσα τη δυνατότητα πρόσθετου υποκατασκευαστικού έργου στην ΕΑΒ, σε μια εποχή που η επιβίωση και η ανάπτυξη της αμυντικής μας βιομηχανίας αποτελεί ουσιαστική αναγκαιότητα και πρόκληση.

Σημειώνεται ότι η τροποποίηση εστιάζεται κυρίως στην αντικατάσταση τριών προγραμμάτων της εν λόγω σύμβασης, που λόγω διάφορων προβλημάτων, παρουσίαζαν μηδενική πρόοδο υλοποίησης.

Ειδικότερα, η σύμβαση ΑΩ 03/99 είναι απόρροια της προμήθειας αεροσκαφών F-16 C/D BLK 50 και ατρακτιδίων LANTIRN από τη LOCKHEED MARTIN και έχει συνολική πιστωτική αξία $ 456.460.000 (ονομαστική αξία περίπου $ 67.000.000) με συμβατική διάρκεια υλοποίησης μέχρι τις 24 Ιουλίου 2010. Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί το 80% της σύμβασης ($ 367.420.000 πιστωτικής αξίας), ενώ το υπόλοιπο 20% της πιστωτικής αξίας αφορά στα προαναφερθέντα τρία (3) “προβληματικά” προγράμματα.

Η εμπρόθεσμη υπογραφή της τροποποίησης Νο 4 της σύμβασης ΑΩ 03/99, θα σημάνει την δυνατότητα ολοκλήρωσης της σύμβασης με μία παράταση 2 ετών, για την οποία εξασφαλίζεται μία αύξηση της πιστωτικής της αξίας κατά περίπου 3 εκατ. USD.

Το νέο πιστωτικό υπόλοιπο ύψους $ 92.000.000 που προκύπτει με τη τροποποίηση της σύμβασης, θα καλυφθεί, με παροχή συμπληρωματικού υποκατασκευαστικού έργου στην ΕΑΒ από τη LOCKHEED MARTIN, στα πλαίσια υφιστάμενων προγραμμάτων συνεργασίας των δύο εταιρειών.