Η USAF σε αναζήτηση οχήματος CSAR

Η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων της Αμερικανικής αεροπορίας (USAFSOC: US Air Force Special Operations Command) πρόκειται να εκδώσει αίτηση για προσφορές (RFP: request for proposals) για την προμήθεια εξειδικευμένων οχημάτων έρευνας και διάσωσης μάχης (CSAR).

Η έκδοση της αίτησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Guardian Angel» αναμένεται μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους. Ήδη στο πλαίσιο του προγράμματος έχει ήδη εκδοθεί αίτηση για πληροφορίες (RFI: Request for Information), που απεστάλη στη βιομηχανία και στη βάση των απαντήσεων που λήφθηκαν έγινε η «αναμόρφωση» των προδιαγραφών που πρόκειται να περιληφθούν στο RFP.

Με βάση τις πρώτες ενδείξεις επιθυμητό είναι ένα τροχοφόρο όχημα 4×4, χωρίς οροφή, ολικού βάρους 7.000 λιβρών (3.181 κιλών) και μέγιστου πλάτους 1,524 μέτρων που να μπορεί να μεταφερθεί ως εσωτερικό φορτίο στο V-22 Osprey. Επίσης αναζητείται μία μεγαλύτερη έκδοση που να μπορεί να μεταφερθεί ως εξωτερικό φορτίο από ελικόπτερα CH-47 Chinook και CH-53 Super Stallion.

Η αρχική απαίτηση αφορούσε 90 οχήματα για εσωτερική μεταφορά, στη συνέχεια όμως μειώθηκε στα 55. Μεταξύ των υποψηφιοτήτων για το πρόγραμμα περιλαμβάνονται τα Jamma (Joint All-Terrain Modular Mobility Asset) και Ocelot (για εξωτερική μεταφορά) της αμερικανικής Force Protection, το Flyer II της General Dynamics και το HyDRA (Hybrid Defense Reconnaissance and Assault) της Raytheon.