Ελληνικά Μ113 για την Σλοβακία;

Η Σλοβακία έχει ζητήσει από το ελληνικό υπουργείο Άμυνας πληροφορίες αναφορικά με τιμές πώλησης και διαθεσιμότητας συγκεκριμένου πολεμικού υλικού το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί πλεονάζον από την χώρα μας.

Πιο συγκεκριμένα, η Σλοβακία ενδιαφέρεται για τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού Μ113, το οποία βρίσκονται σε μεγάλους αριθμούς στις τάξεις του Ελληνικού Στρατού. Από την πλευρά του το Γενικό Επιτελείο Στρατού φαίνεται να απάντησε αρνητικά στην εν λόγω αίτηση.

Η δυσκολία μεταβίβασης πλεονάζοντος υλικού στο εξωτερικό, ειδικά για την περίπτωση συστημάτων που έχουν παραληφθεί από την χώρα μας ως μεταχειρισμένα, κρίνεται ως πολύ μεγάλη αφού υπάρχει νομικό κενό στην χώρα μας σχετικά με την συγκεκριμένο θέμα. Φυσικά θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού τελικού χρήστη από την αμερικανική πλευρά.

Βέβαια θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως η απόδοση σε μία φιλική χώρα υλικού που θα μπορούσε πρώτα να αναβαθμιστεί από την ελληνική αμυντική βιομηχανία δεν είναι άσχημη ιδέα, ειδικά στις σημερινές δύσκολες καταστάσεις.