Δραματική αύξηση των ελαφρών όπλων στην Κεντρική Αφρική

Θανάσιμη είναι η απειλή εναντίον της σταθερότητας στην κεντρική Αφρική λόγω της αύξησης της κυκλοφορίας των ελαφρών όπλων στον απλό πληθυσμό…

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε συνάντηση ειδικών στην Γκαμπόν, όπου συζητήθηκε η εξέλιξη του προβλήματος και αναζητήθηκαν τρόποι και κατάλληλες πρωτοβουλίες αντιμετώπισης του φαινομένου.

Το συγκεκριμένο φαινόμενο συνδέεται με την ανεξέλεγκτη δράση ιδιωτικών στρατών και πολιτοφυλακών, στελέχη των οποίων πολύ συχνά προβαίνουν σε υποχρεωτική-καταναγκαστική στρατολόγηση κυρίως νεαρών παιδιών, ένα κοινωνικό πρόβλημα στην Αφρική που σε ορισμένες περιοχές τείνει να λάβει το χαρακτήρα επιδημίας