Αυτόνομος ο Ελληνικός Στρατός στη συντήρηση των ηλεκτροοπτικών

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του προσωπικού του 304 Προκεχωρημένου Εργοστασίου Βάσης (304 ΠΕΒ) στο Βελεστίνο Μαγνησίας, ο Ελληνικός Στρατός απέκτησε ολοκληρωμένη δυνατότητα επισκευών και συντήρησης ως και επιπέδου 4ου κλιμακίου όλων των ηλεκτροοπτικών του συνόλου σχεδόν του αρματικού του δυναμικού.

Το σχετικό πρόγραμμα που περιλαμβάνονταν στην αποκαλούμενη «ενδιάμεση λύση 1» περιελάμβανε και την προμήθεια τριών κινητών κλωβών συνεργείων ηλεκτροοπτικών συστημάτων κατασκευής Rheinmetall Defence Electronics. Ήδη, στο Συνεργείο Οπτικο-Ηλεκτρονικών του 304 ΠΕΒ έχουν παραδοθεί οι δύο κλωβοί και επίκειται η παράδοση του τρίτου. Με τους κλωβούς αυτούς είναι δυνατός ο πλήρης έλεγχος, συντήρηση και επισκευή όλων των ηλεκτροοπτικών των αρμάτων μάχης M48 A5 MOLF, Leopard 1A5, Leopard 2A4 και Leopard 2HEL.

Οι κλωβοί μπορούν να μετακινηθούν (επί οχημάτων MAGIRUS) στις έδρες των μονάδων που επιχειρούν τους συγκεκριμένους τύπους των αρμάτων και με τη χρήση από το ειδικευμένο προσωπικό του 304 ΠΕΒ να πραγματοποιήσουν όχι μόνο όλους τους απαιτούμενους ελέγχους για την πλήρη λειτουργικότητα των συστημάτων, τη συντήρησή τους αλλά και την επισκευή τους ακόμη και σε επίπεδο πλακέτας (PCB) καθώς έχουν τη δυνατότητα να επισκευάσουν ακόμα και πλακέτες. Με την αξιοποίηση των κλωβών ο Ελληνικός Στρατός θα μηδενίσει ουσιαστικά το φαινόμενο της ακινησίας αρμάτων λόγω προβλημάτων των ηλεκτροοπτικών τους, διαδικασία που μέχρι σήμερα συνεπαγόταν την αφαίρεση των συστημάτων και την προώθησή τους στο 304 ΠΕΒ ή και στο εξωτερικό.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι στην περιβόητη «ενδιάμεση λύση 2», της οποίας η τύχη αγνοείται εδώ και χρόνια στους γραφειοκρατικούς δαιδάλους της ΓΔΑΕΕ, προβλέπεται η προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού για τους κλωβούς που θα επιτρέπει τη δυνατότητα επισκευών ως και 5ου κλιμακίου που συνήθως στο εξωτερικό γίνεται από τη βιομηχανία.