Αιφνίδιες εξελίξεις στην ΕΛΒΟ

Νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι σε έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. της εταιρίας ο μέχρι σήμερα διευθύνων σύμβουλος και οικονομικός διευθυντής της εταιρίας κ. Φώτης Σπυράκος ο οποίος ασκούσε το management της εταιρίας για λογαριασμό του Ομίλου Μυτιληναίου ανακοίνωσε την παραίτησή του.

Το Δ.Σ. αποφάσισε να αναθέσει τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου στον πρόεδρο της εταιρίας κ. Δημήτρη Παπακώστα.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΛΒΟ είναι μία κρατικά ελεγχόμενη εταιρία στην οποία το ελληνικό δημόσιο ελέγχει το 51% ενώ το 43% και το management της εταιρίας το έχει αναλάβει ο όμιλος Μυτιληναίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του defence-point.gr, από εργαζόμενους της εταιρίας, κατά την ομιλία του στο Δ.Σ ο κ. Σπυράκος ανέφερε ότι η παραίτηση του γίνεται για καλό της εταιρίας ώστε η ΕΛΒΟ να μπορεί να αναλάβει προγράμματα χωρίς να εκδηλώνονται αντιδράσεις για την συμμετοχή του Ομίλου Μυτιληναίου σε αυτή.

Όπως είναι φυσικό η εξέλιξη αυτή δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση στους 550 εργαζόμενους της εταιρίας και έλαβε χώρα σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο όχι μόνο για την εταιρία αλλά για το σύνολο της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, όπου η παρατεταμένη «ανομβρία» στην ανάθεση συμβάσεων έχει καταφέρει όχι απλώς καίριο πλήγμα στην οικονομική κατάσταση των εταιριών αλλά πλέον αποδομεί αυτή καθαυτή τη βιομηχανική υποδομή της χώρας.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές η απόφαση του Ομίλου Μυτιληναίου να εγκαταλείψει το management της εταιρίας δεν συνεπάγεται άμεσα και την απεμπλοκή του από την μετοχική του σύνθεση. Σε κάθε περίπτωση όμως μπορεί να ερμηνευθεί ως μία ισχυρή χειρονομία απογοήτευσης καθώς μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος των LEOPARD 2HEL η εταιρία καρκινοβατεί χωρίς καμία απολύτως στήριξη από την Ελληνική κυβέρνηση.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι σε όλο αυτό το διάστημα η μόνη άξια λόγου σύμβαση που ανατεθεί στην εταιρία ήταν αυτή της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου για 308 οχήματα τακτικών μεταφορών του Ομίλου RHEINMETALL-MAN.

O Όμιλος Μυτιληναίου εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΠΟΧΩΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΟ – ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΩΣ ΜΕΤΟΧΟΣ

Ο Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ανακοινώνει την απόφαση του για αποχώρηση από το management της ΕΛΒΟ, διατηρώντας το µειοψηφικό ποσοστό (43%) που κατέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η απόφαση αποχώρησης από τη διοίκηση της ΕΛΒΟ συνάδει απόλυτα µε την επιχειρηµατική στρατηγική της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ για εστίαση στους τοµείς της Μεταλλουργίας – Ορυχείων, της Ενέργειας και της Κατασκευής Έργων EPC. Στα 9 χρόνια παρουσίας της στη µετοχική σύνθεση και τη διοίκηση της ΕΛΒΟ, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ πραγµατοποίησε ένα φιλόδοξο πρόγραµµα αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης της εταιρείας µε βάση τα ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια που ισχύουν σε όλες τις εταιρείες του Οµίλου. Ο Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ διατηρώντας το 43%, θα συνεχίσει να στηρίζει την προσπάθεια ανάκαµψης της ΕΛΒΟ, της µεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας παραγωγής και συναρµολόγησης στρατιωτικών οχηµάτων και βασικού προµηθευτή των Ελληνικών Ένοπλων ∆υνάµεων. Οι όροι της αποχώρησης και οι µελλοντικές σχέσεις των µετόχων πλειοψηφίας και µειοψηφίας (∆ηµοσίου και Οµίλου Μυτιληναίος) θα συµφωνηθούν από τα δύο µέρη και θα επικυρωθούν από τα αρµόδια εταιρικά όργανα στο πνεύµα καλής συνεργασίας που υπήρξε όλα τα χρόνια.