Έγκριση για το αερόπλοιο του αμερικανικού Στρατού

Η εταιρεία Northrop Grumman έλαβε έγκριση στις 14 Ιουνίου 2010 για την ανάπτυξη του αερόπλοιου LEMV (Long Endurance Multi-intelligence Vehicle). Η πρώτη του πτήση θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του 2011.

Στόχος του νέου προγράμματος είναι να διαθέτει ο αμερικανικός Στρατός μία πλατφόρμα, η οποία θα μπορεί να παραμένει στις περιοχές ενδιαφέροντος για χρονικά διαστήματα άνω των 21 ημερών, με σκοπό να συλλέγει πληροφορίες από ύψος 20.000 ποδών.

Το όλο πρόγραμμα θα κοστίσει 517 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το συμβόλαιο και θα κατασκευαστούν συνολικά τρία συστήματα.

Μόλις πετάξει το πρώτο σύστημα, θα συμμετέχει σε δοκιμές στη Μέση Ανατολή. Το μήκος του είναι περίπου 70 μέτρα και για την πτήση του θα χρησιμοποιεί προωθητές, πέρα από τη δυνατότητα να ανεμοπορεί.

Θα πετάει σε εθνικό και διεθνή εναέριο χώρο, χρησιμοποιώντας συστήματα διοίκησης και ελέγχου πέραν του οπτικού ορίζοντα.

Χρήστης του συστήματος θα είναι η Space and Missile Defence Command του Αμερικανικού Στρατού.