Άσκηση Κυβερνοάμυνας του ΝΑΤΟ

Αθήνα, 16 Νοε 2010

Ανακοινώνεται ότι, από 16 έως 19 Νοεμβρίου 2010 διεξάγεται Άσκηση Κυβερνοάμυνας του ΝΑΤΟ, με την ονομασία «Cyber Defence Exercise 2010 (NCDEX 10)».

Η άσκηση έχει ως σκοπό τη δοκιμή διαδικασιών λήψης στρατηγικών αποφάσεων, εξασκώντας παράλληλα το προσωπικό σε τεχνικά και επιχειρησιακά θέματα κυβερνοάμυνας. Επιπλέον, εξετάζονται οι ικανότητες συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων των Κρατών – Μελών και της κεντρικής διοίκησης κυβερνοάμυνας του ΝΑΤΟ.

Στην άσκηση λαμβάνουν μέρος και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της ακαδημαϊκής κοινότητας.