«Άπιαστα» τα αμερικανικά Μ577 για τον Ε.Σ.;

Η προσπάθεια του Ελληνικού Στρατού να αποκτήσει τεθωρακισμένα οχήματα Μ577 από τα αμερικανικά αποθέματα φαίνεται δυστυχώς να καταλήγει σε αδιέξοδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επιτροπή του ΓΕΣ μετέβη στις ΗΠΑ προκειμένου να επιθεωρήσει 145 Μ577 από τα αποθέματα του Αμερικανικού Στρατού. Αν και υπήρχαν βάσιμες ελπίδες ότι τα συγκεκριμένα οχήματα θα παραχωρούνταν δωρεάν ως πλεονάζον υλικό (EDA: Excess Defense Article) εντούτοις διαπιστώθηκε ότι η αμερικανική κυβέρνηση τα τιμολογούσε με κόστος 30.000 δολάρια ΗΠΑ ανά μονάδα πλέον των εξόδων μεταφοράς από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα. Υπό άλλες συνθήκες το κόστος του προγράμματος (4,35 εκατ. δολάρια συν το κόστος μεταφοράς) κάθε άλλο παρά απαγορευτικό θα ήταν. Όμως, στην συγκεκριμένη περίοδο λόγω της οικονομικής δυστοκίας φαίνεται ότι πολύ δύσκολα θα εξευρεθούν οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι.

Ας σημειωθεί ότι οι ανάγκες του ΕΣ σε οχήματα αυτού του τύπου, των οποίων η υπερυψωμένη οροφή επιτρέπει τη χρήση ως Σταθμών Διοίκησης, Σταθμών Πρώτων Βοηθειών (ΣΑΒ) και Κέντρων Διεύθυνσης Πυρός (ΚΔΠ) είναι πολύ μεγάλες καθώς σε κάθε μονάδα ελιγμού και υποστήριξης μάχης απαιτούνται περί τα 6 έως 10 οχήματα.

Αν τελικά η προμήθεια των εν λόγω οχημάτων δεν πραγματοποιηθεί τότε θα πρόκειται για μία ακόμα σημαντική απώλεια ευκαιρίας ενίσχυσης των μονάδων εκστρατείας ΕΣ με υλικό χαμηλού κόστους που καλύπτει σημαντικά επιχειρησιακά κενά (χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι ΣΑΒ που η ανάπτυξή τους στο πεδίο της μάχης απαιτεί τη χρήση σκηνικού υλικού με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην ικανότητα ανταπόκρισης στις συνθήκες ταχυκίνητου αγώνα). Είχε προηγηθεί η «απώλεια» άλλων 37 Μ577 από τα αποθέματα του γερμανικού στρατού τα οποία αν και προσφέρονταν στην τιμή των 9.000 ευρώ έκαστο εντούτοις οι αγκυλωμένες γραφειοκρατικές διαδικασίες του Υπ. Εθνικής Άμυνας δε στάθηκε δυνατό να ολοκληρώσουν τη σύναψη της διακρατικής συμφωνίας για την προμήθειά τους πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2008 καταληκτική ημερομηνία η οποία είχε επίσημα γνωστοποιηθεί από πολλούς στις ελληνικές αρχές. Τελικά, με τιτάνιες προσπάθειες κατορθώθηκε να αποκτηθούν 12 από τα συγκεκριμένα οχήματα τα οποία και θα χρησιμοποιηθούν μετά την εγκατάσταση του συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου ΗΝΙΟΧΟΣ ως Σταθμοί Διοίκησης των τεσσάρων επιλαρχιών που επιχειρούν με άρματα μάχης Leopard 2HEL.

Από τις παραπάνω περιπτώσεις και μια σειρά άλλων όπως για παράδειγμα η προμήθεια ασθενοφόρων 33 Μ113 από τα αποθέματα του γερμανικού στρατού (τα οποία τελικά κατέληξαν στη Δανία) και η προμήθεια 14 τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης μηχανικού PiPz DACHS, που ως υλικά απολέσθηκαν από τον ΕΣ συνάγεται εύκολα το συμπέρασμα ότι εκτός από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που σίγουρα πάσχουν λείπει εντελώς και μια ολοκληρωμένη πολιτική για την προμήθεια μεταχειρισμένου υλικού. Την παρούσα δε περίοδο που οι πιέσεις στον προϋπολογισμό στο Υπ. Εθνικής Άμυνας είναι ασφυκτικές, η προμήθεια μεταχειρισμένου υλικού έναντι συμβολικού τιμήματος αποτελεί τη μόνη δυνατή επιλογή για την ικανοποίηση των βραχύ-μεσοπρόθεσμων αναγκών.