Θα μπορέσει η Τουρκία να στέλνει τα στοιχεία του F-35 στο εθνικό σύστημα;

Αίσθηση έχει προκαλέσει η είδηση για τον διαγωνισμό που προκήρυξε το υφυπουργείο Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας (SSM) για την επιλογή της εταιρίας ή των εταιριών που θα αναλάβουν το έργο της διασύνδεσης των μαχητικών F-35 Lightning II με το σύστημα πληροφορικής της Αεροπορίας της Τουρκίας (HvBS: Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi).

Σημειώνεται ότι το HvBS έχει αναπτυχθεί από την τουρκική εταιρία Havelsan και κατά βάση αποτελεί ολοκληρωμένο λογισμικό εφαρμογών που επιτρέπει τη διαχείριση όλων των στρατηγικών, τακτικών και επιχειρησιακών λειτουργιών της Αεροπορίας της Τουρκίας.

Μάλιστα, σύμφωνα με την κατασκευάστρια Havelsan το HvBS, που έχει αναπτυχθεί με τη χρήση ποικιλίας τεχνολογιών και αρχιτεκτονικών, αποτελεί το μεγαλύτερο (σε ότι αφορά την κάλυψη) προσδιορισμένο σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου Πληροφοριών της Τουρκίας.

Το HvBS αποτελείται από τρία κύρια συστατικά (υποσυστήματα). Οι επιχειρησιακές ανάγκες της Αεροπορίας της Τουρκίας (πληροφορίες, επιχειρησιακός σχεδιασμός, διεξαγωγή επιχειρήσεων, κ.λπ.) υποστηρίζονται από το υποσύστημα διαχείρισης μάχης (MY) που αποτελείται από 52 ενότητες (δομοστοιχεία).

Οι λειτουργίες διαχείρισης πόρων (λογιστική υποστήριξη, ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι) υποστηρίζονται από το υποσύστημα διαχείρισης πόρων που αποτελείται από 12 κύριες ενότητες και περίπου 80 υποενότητες.

Τέλος, το τρίτο υποσύστημα είναι το σύστημα διαχείρισης εγγράφων (DYS) που διασφαλίζει ότι όλη η εσωτερική αλληλογραφία της Αεροπορίας της Τουρκίας διακινείται μέσω ηλεκτρονικών μέσων.

Ας σημειωθεί ότι η ενεργοποίηση του DYS συνοδεύτηκε από την υιοθέτηση της ψηφιακής υπογραφής. Πλέον, η Αεροπορία της Τουρκίας έχει καταργήσει την έντυπη μορφή στην εσωτερική της αλληλογραφία. Η ανάπτυξη του HvBS άρχισε το 1999 και το σύστημα τέθηκε σε πλήρη υπηρεσία μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών αποδοχής το 2007. Σήμερα το HvBS έχει περισσότερους από 16.000 χρήστες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του SSM, το πρόγραμμα αφορά τη ασφαλή σύνδεση των μαχητικών F-35 με το δίκτυο πληροφοριακών συστημάτων της Αεροπορίας της Τουρκίας όπως επίσης και την ασφαλή (κρυπτασφαλισμένη) ανταλλαγή πληροφοριών.

Το SSM έχει θέσει στους υποψήφιους αναδόχους την 28η Φεβρουαρίου 2018 ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων και αναθέσει στα τμήματα κυβερνο-ασφάλειας και συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος.

Σύμφωνα με βιομηχανικές πηγές το κόστος του προγράμματος δεν θα είναι υψηλό («δεν θα κοστίσει εκατοντάδες εκατομμυρίων δολαρίων», αναφέρεται στα σχετικά δημοσιεύματα), αλλά η σημασία του είναι στρατηγική.

Είναι φυσικά αυτονόητο ότι το εν λόγω πρόγραμμα θα υποβάλλει σε δοκιμή τις τεχνολογικές δυνατότητες της Τουρκίας, αλλά η πολιτική της γειτονικής χώρας είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη «τουρκοποίηση» του F-35 χωρίς να δημιουργηθούν τριβές με το αυστηρά προστατευμένο από τις ΗΠΑ, λογισμικό του μαχητικού.