Σκληρή ερώτηση Χάρη Θεοχάρη στη Βουλή για τον Σκαραμαγκά…

Τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. (Ναυπηγεία Σκαραμαγκά) είναι από τις μεγαλύτερες και πιο ιστορικές ναυπηγικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, οι οποίες ανήκουν στον Όμιλο Privinvest που εδρεύει στη Μέση Ανατολή και διαθέτει ναυπηγεία και εγκαταστάσεις σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως την Γερμανία και την Γαλλία, αναφέρει σε ερώτηση που κατέθεσε στο Κοινοβούλιο ο βουλευτής της Β’ Αθηνών, Χάρης Θεοχάρης.

Όπως συνεχίζει το κείμενο της ερώτησης: Η προσφυγή στo Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο (ICC) του Ομίλου σε βάρος του ελληνικού δημοσίου για αθέτηση των όρων συμφωνίας που προέβλεπε τη δραστηριοποίηση του ομίλου και στην Ελλάδα με αμιγώς στρατιωτικό-εξαγωγικό business plan, κατέληξε προ ολίγων ημερών σε τελεσίδικη απόφαση η οποία προβλέπει την – καταρχήν – καταβολή ποσού που ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο και μια σειρά άλλων υποχρεώσεων για την ελληνική πλευρά.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου, αποσπάσματα της οποίας πρόσφατα δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και την αμυντική ιστοσελίδα «defence-point.gr», η αναλυτική επιδίκαση απαίτησης σε βάρος του ελληνικού δημοσίου συνοψίζεται στην καταβολή 75,5 εκατομμυρίων ευρώ συν 6% τόκους με αναδρομική ισχύ από το Σεπτέμβριο 2011 από το πρόγραμμα «Αρχιμήδης», 15 εκατομμυρίων ευρώ και τόκους στον Όμιλο Privinvest για υπερβάλλον υλικό, 64,5 εκατομμυρίων ευρώ συν 6% τόκους για τη σύμβαση Ποσειδών της οποίας μάλιστα η επανεκτέλεση για την κατασκευή δύο επιπλέον υποβρυχίων ορίζεται ότι πρέπει να ξεκινήσει ένα μήνα έπειτα από την χρηματική καταβολή του ελληνικού δημοσίου, καθώς και τον μη συμψηφισμό των ανωτέρω πληρωμών με άλλες πιθανές απαιτήσεις του δημοσίου.

Την ίδια στιγμή, η απόφαση έκρινε ως μη αποδεκτές τις προσφυγές από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ κατά της νέας ιδιοκτησίας των ναυπηγείων Σκαραμαγκά ύψους περί των 327 εκατομμυρίων ευρώ για παράνομες κρατικές επιδοτήσεις που δόθηκαν από την δεκαετία του 1990 όταν το ναυπηγείο τελούσε υπό κρατικό έλεγχο, καθιστώντας σαφές ότι το ελληνικό δημόσιο οφείλει να καταβάλλει στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ οποιοδήποτε ποσό ενδεχομένως επιδικάσει η ελληνική Δικαιοσύνη, ενώπιον της οποίας έχει γίνει η προσφυγή της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Σημειωτέον δε ότι υπάρχει προηγούμενη απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου για οφειλές των ναυπηγείων προς το ελληνικό δημόσιο, η οποία δεν εκτελέστηκε λόγω του χωρισμού των ναυπηγείων σε εμπορικό και στρατιωτικό τμήμα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού να απαιτεί την ανάκτηση των παράνομων κρατικών επιδοτήσεων που είχαν διοχετευθεί στο πολιτικό τμήμα των ναυπηγείων.

Το διαιτητικό δικαστήριο εμφανίζεται να καταλογίζει αμέλεια στην Ελλάδα για την μη επίλυση του προβλήματος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιστώντας ευκρινές ότι δεν δύναται να συντελεσθεί συμψηφισμός μεταξύ των ποσών που καταλογίζονται από το δικαστήριο και το πρόστιμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (συν τις προσαυξήσεις).

Παράλληλα, εκκρεμεί προσφυγή της ιδιοκτησίας των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε. στο διεθνές κέντρο για την Επίλυση Επενδυτικών Διαφορών που εδρεύει στην Ουάσιγκτον.

Επειδή η τελεσίδικη καταδίκη της ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 200 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ τον Έλληνα φορολογούμενο,

Επειδή το στρατιωτικό τμήμα των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε. δύναται να αποτελέσει αναπόσπαστο σκέλος της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας

Επειδή 1.000 περίπου εργαζόμενοι βρίσκονται υπό καθεστώς αβεβαιότητας τόσο για το μέλλον των ναυπηγείων όσο και για την καταβολή οφειλόμενων αποδοχών από τον Απρίλιο του 2012 μέχρι και σήμερα,

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί:

>Ποιες οι ενέργειες στις οποίες προτίθεστε να προβείτε αναφορικά με το μέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε. έπειτα από την έκδοση της απόφασης του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου (ICC);

>Προτίθεστε να υιοθετήσετε για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. το μοντέλο που εφαρμόστηκε στην περίπτωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τις παράνομες κρατικές ενισχύσεις, στη λογική ότι ο οιοσδήποτε νέος επενδυτής δεν μπορεί να βαρύνεται για παρελθούσες παράνομες πρακτικές επιδοτήσεων τις οποίες καταδίκασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού; Εάν όχι, ποιες οι περαιτέρω ενέργειές σας;

>Με ποιον τρόπο σκοπεύετε να υπερκεράσετε το πρόβλημα που υφίσταται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να αρθεί η απαγόρευση ανάληψης έργων για τα πολεμικά πλοία τρίτων χωρών από το στρατιωτικό τμήμα των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε;

>Πόσο συμβατή είναι η αίτηση στην ελληνική Δικαιοσύνη για την υπαγωγή των ναυπηγείων σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης με την απόφαση του διεθνούς διαιτητικού δικαστηρίου που καταδικάζει την ελληνική πλευρά, λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη, ότι η απόφαση – σύμφωνα με τα δημοσιεύματα – απαγορεύει τη μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ναυπηγείων, καθώς και τον συμψηφισμό των επιδικασθέντων 200 εκατομμυρίων ευρώ με άλλη απαίτηση – ανάκτηση παράνομων επιδοτήσεων – εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου;