Και προδιαγραφές FFG(X)… ποιος είπε ότι το US Navy αδιαφορεί για τις φρεγάτες;

Το Ναυτικό των ΗΠΑ (US Navy) εξετάζει τις πληροφορίες που συνέλεξε στο πλαίσιο του Αιτήματος Παροχής Πληροφοριών (RFI: Request for Information) για τη μελλοντική φρεγάτα πολλαπλών αποστολών FFG (X). Σύμφωνα με το RFI, οι ενδιαφερόμενοι είχαν προθεσμία ανταπόκρισης μέχρι τις 24 Αυγούστου 2017. Όπως αναφερόταν στο RFI η FFG(X) θα ελαττώσει την απαίτηση για εμπλοκή των κύριων μονάδων επιφανείας (καταδρομικά, αντιτορπιλικά).

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο RFI το Ναυτικό των ΗΠΑ προτίθεται να αναθέσει σύμβαση λεπτομερούς σχεδίασης και ναυπήγησης για το επόμενη μικρού (μεγέθους) μονάδα μάχης επιφανείας (Small Surface Combatant) το οικονομικό έτος 2020.

Επισημαίνεται ότι με το εν λόγω RFI το Ναυτικό των ΗΠΑ δεν περιορίζει τις υποψηφιότητες στις δύο εκδόσεις του πλοίου μάχης παρακτίων (LCS: Littoral Combat Ship, το USS Coronado LCS 4 της έκδοσης Independent, απεικονίζεται στη συνημμένη φωτογραφία) αλλά καθιστά σαφές ότι θα αξιολογήσει κάθε υπάρχουσα σχεδίαση η οποία μπορεί να προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές και τεχνικές απαιτήσεις του Ναυτικού των ΗΠΑ.

Κατά βάση οι επιχειρησιακές και τεχνικές απαιτήσεις περιγράφουν μία μονάδα επιφανείας η οποία θα μπορεί να ολοκληρωθεί πλήρως σε ομάδα μάχης αεροπλανοφόρου αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να επιχειρεί και ανεξάρτητα σε περιβάλλοντα υψηλού επιπέδου απειλής.

Ειδικότερα κατά τις επιχειρήσεις της Φάσης 0 («Shape the Battlespace» – Διαμόρφωση του Χώρου Μάχης) η νέα φρεγάτα FFG(X) θα επιχειρεί ανεξάρτητα με σκοπό να δημιουργήσει αναγνωρισμένη ναυτική και αεροπορική εικόνα (Recognized Maritime Picture και Recognized Air Picture) και να εκτελεί αποστολές παρουσίας (επίδειξης σημαίας), ναυτικής ασφαλείας, υποστήριξης ανθρωπιστικών αποστολών και αντιμετώπισης καταστροφών (HA/ DR) και παροχής βοήθειας στον τομέα της ασφάλειας.

Στις επιχειρήσεις Φάσης 1 («Deter Aggression» – αποτροπής επιθετικότητας) και Φάσης 2 («Seize the Initiative» – ανάληψης της πρωτοβουλίας) οι φρεγάτες FFG(X) θα επιχειρούν στο πλαίσιο ομάδων μάχης αεροπλανοφόρων και ομάδων μάχης επιφανείας (surface action groups), αλλά θα διαθέτουν τις απαραίτητες δυνατότητες αυτοάμυνας όταν επιχειρούν αυτόνομα ενώ συμβάλλουν και διασυνδέονται με τις προαναφερθείσες ομάδες.

Μάλιστα θα είναι ικανές να επιχειρούν σε περιοχές όπου οι εχθρικές δυνάμεις δημιουργούν υψηλό επίπεδο απειλής ηλεκτρονικού πολέμου και αντιπλοϊκών βλημάτων.

Περιληπτικά, το Ναυτικό των ΗΠΑ επιθυμεί η FFG (X) να έχει δυνατότητα προσβολής στόχων επιφανείας πέραν του ορίζοντος, εντοπισμού και προσβολής υποβρυχίων, συνοδείας νηοπομπών, ανάπτυξης ενεργητικών και παθητικών συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου και άμυνας κατά επιθέσεων μικρών σκαφών επιφανείας που επιχειρούν ως σμήνος.

Σε ό,τι αφορά τα φυσικά χαρακτηριστικά της FFG (X) το πλήρωμα της δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 200 άτομα, θα πρέπει να έχει εμβέλεια (χωρίς ανεφοδιασμό) 3.000 ναυτικά μίλια με ταχύτητα πλεύσης 16 κόμβων, να επιτυγχάνει μέγιστη συνεχή ταχύτητα 28 κόμβων στο 80% της μέγιστης συνεχούς ισχύος και να έχει επιχειρησιακό βίο διάρκειας 25 ετών.

Για τους αισθητήρες και τα οπλικά συστήματα, οι επιθυμίες του Ναυτικού των ΗΠΑ περιγράφονται σε πίνακα (δες συνημμένη φωτογραφία). Τα συστήματα του επιπέδου 1 (Tier 1) είναι τα πιο επιθυμητά ενώ για τα συστήματα επιπέδου 2 (Tier 2) οι υποψήφιοι προμηθευτές καλούνται να αναφέρουν τις δυνατότητες ολοκλήρωσης τους χωρίς σημαντική μεταβολή της σχεδίασης.

Επίσης, προκειμένου να αυξηθεί η δυνατότητα αυτοάμυνας της FFG (X) το Ναυτικό των ΗΠΑ ενδιαφέρεται εξαιρετικά για τη δυνατότητα προσθήκης συστήματος εκτόξευσης που να μπορεί να υποστηρίζει κατευθυνόμενα βλήματα επιφανείας – αέρος Evolved Sea Sparrow Missile Block 2 ή και Standard Missile-2.

Για τον λόγο αυτόν καλούνται οι υποψήφιοι προμηθευτές να περιγράψουν τον τύπο του εκτοξευτή, τον αριθμό των θέσεων εκτόξευσης και κόστος ολοκλήρωσης στη σχεδίαση. Το RFI αναφέρει επίσης ότι η φρεγάτα θα πρέπει να έχει δυνατότητα ανάπτυξης μη επανδρωμένων συστημάτων.

Η πρόθεση του Ναυτικού των ΗΠΑ είναι η προμήθεια μίας φρεγάτας το οικονομικό έτος 2020, μίας το οικονομικό έτος 2021 και στη συνέχεια δύο ανά οικονομικό έτος μέχρι το 2030 (συνολικά 22 μονάδες). Πάντως οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται να παρουσιάσουν τις προτάσεις και τα σχόλια τους για το προαναφερθέν πρόγραμμα ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή κατανομή του έργου σε βάθος χρόνου και να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας ώστε να συμπιεστεί το κόστος.