Πέντε ονόματα όλα με Μακεδονία στα σλαβικά πρότεινε ο Νίμιτς!

Οι πέντε ονομασίες που έδωσε ο Μάθιου Νίμιτς στους διαπραγματευτές Ελλάδας και Σκοπίων, και αποκαλύπτουν σκοπιανά μέσα ενημέρωσης είναι ή Nova Makedonija, ή Βόρεια Μακεδονία, ή Μακεδονία του Βαρδάρη ή Άνω Μακεδονία, όπως αποκαλύπτει το έγκυρο http://mignatiou.com.

Τα επίσημα ονόματα που δόθηκαν σύμφωνα με τον ιστότοπο “www.MKD.mk” είναι στη σλαβική γλώσσα και είναι τα ακόλουθα:

>Republika Nova Makedonija (Δημοκρατία της Νέας Μακεδονίας)
>Republika Severna Makedonija (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας)
>Republika Gorna Makedonija (Δημοκρατία της Άνω Μακεδονίας)
>Republika Vardarska Makedonija (Δημοκρατία της Μακεδονίας του Βαρδάρη)
>Republika Makedonija (Skopje) [Δημοκρατία της Μακεδονίας (Σκόπια)

Γλώσσα, φέρεται να πρότεινε να είναι «μακεδονική» ή μία περιγραφική όπως «επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας Severna Makedonija ή Nova ή Vardarska ή Gorna”, με δυνατότητα άλλες χώρες να επιλέξουν οι ίδιες αν θα μεταφράσουν ή όχι.

Όσον αφορά την εθνικότητα δίνονται δύο επιλογές, σύμφωνα με την ιστοσελίδα: “Μακεδονική” στο λατινικό αλφάβητο (“Makedonska”) η πάλι περιγραφική ανάλογα με το όνομα, για παράδειγμα “της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας”. Στο λεγόμενο σύνολο ιδεών υπήρχαν και άλλα σημεία, όπως η χρήση του ονόματος για εμπορικούς σκοπούς, δηλαδή στις εμπορικές σχέσεις.