Ολοκληρώθηκαν οι “δοκιμές ανάπτυξης” του μαχητικού F-35 Lightning II της LM

Η Lockheed Martin και το Joint Program Office (JPO) ολοκλήρωσαν τις πτητικές δοκιμές της φάσης ανάπτυξης του F-35 Lightning II Joint Strike Fighter (JSF). Η ολοκλήρωσή της εν λόγω φάσης προβλεπόταν για τα τέλη του 2017. Η όλη φάση σχεδίασης και ανάπτυξης του μαχητικού διήρκεσε 17 χρόνια – ξεκίνησε το 2001 – και κόστισε περί τα 60 δισ. δολάρια.

Οι πτητικές δοκιμές διήρκεσαν 11 χρόνια καθώς είχαν ξεκινήσει το 2006. Όπως σημειώνει η Lockheed Martin, από τότε που το αεροσκάφος F-35 ΑΑ-1 πέταξε για πρώτη φορά το 2006 εκτελέστηκαν 9.000 έξοδοι και 17.000 ώρες πτήσεις.
Μέχρι στιγμής έχουν διεξαχθεί πάνω από 65.000 δοκιμές σχετικά με την σχεδίαση, την αντοχή, τα ηλεκτρονικά, τους αισθητήρες, τον οπλισμό και τις επιδόσεις του F-35 και των τριών εκδόσεων.

Το F-35B έχει πραγματοποίησε πάνω από 1500 κάθετες αποπροσνηώσεις. Στις τελικές δοκιμές ένα F-35 πραγματοποίησε αποστολή φέροντας εξωτερικά ένα GBU-31 Joint Direct Attack Munitions (JDAM) και πυραύλους αέρος-αέρος θερμικής καθοδήγησης AIM-9X Sidewinder.

Με το πέρας των πτητικών δοκιμών θα εκτελεστούν τελικές δοκιμές πριν την απόφαση για ένταξη σε παραγωγή. Πτητικές δοκιμές πάντως θα εξακολουθούν να γίνονται με στόχο την περεταίρω βελτίωση του αεροσκάφους στο πλαίσιο του προγράμματος Continuous Capability.