Καμία απόφαση για την επαναλειτουργία του σταθμού MEGA

Ολιγόλεπτη ήταν η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας Τηλέτυπος, μητρικής εταιρείας του Mega, χωρίς να ληφθεί απόφαση για τον χρόνο επαναλειτουργίας του Μεγάλου Καναλιού.

Στο διοικητικό Συμβούλιο διορίστηκαν οι εξής: Παναγιώτης Παπανελόπουλος, Γιώργος Λύτραινας, Γιώργος Δημάκης, Μάρκος Σίτας και Παντελής Ντίλης. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο εκπρόσωπος της Dimera, που ανήκει στον κ. Ιβάν Σαββίδη πρότεινε να προχωρήσει άμεσα η εταιρεία σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 25 εκατ. ευρώ, ενώ ζήτησε και την άμεση πληρωμή των οφειλών προς τους εργαζόμενους.

Πάντως δεν έχει ληφθεί ακόμα καμία απόφαση για την επαναλειτουργία του Μεγάλου Καναλιού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η αγωνία των εργαζομένων. Βέβαια ειπώθηκε ότι μέλημα των μετόχων είναι η ομαλή λειτουργία του MEGA, αλλά πρέπει να προηγηθεί η συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. και η επιλογή του νέου διευθύνοντος συμβούλου.

ΠΗΓΗ: http://mignatiou.com/